04.03.2015 02:10
Jäsenille
  Etusivu
MM-mormyshka 2015
MyFly

 
 
 
 
 
 
 
 
PÄÄKIRJOITUS

Vaelluskalojen tulevaisuuden turvaaminen kiinnostaa puolueita
Nykyiset eduskuntapuolueet suhtautuvat suopeasti vaelluskalojen tulevaisuuden turvaamiseen. Enemmistö puolueista on valmis siihen, että järvi- ja meritaimenelle sekä järvilohelle määrätään kalastusasetuksella 65 sentin alamitta ja kuhalle 45 sentin alamitta. Näillä alamitoilla varmistetaan se, että...

AJANKOHTAISTA
SM-pilkkiä ei vaivaa jään puute, vaan sula maa
03.03.2015

Pilkinnän Suomen mestaruuksista kilpaillaan lauantaina 7.3. Hauholla. Leudosta talvesta huolimatta järjestäjät vakuuttavat jäiden kestävän. Ongelmaksi näyttää muodostuvan sula maa, mikä estää peltojen käytön pysäköintiin. Vuosi sitten sama kilpailu jouduttiin heikkojen jäiden ja sulan maan vuoksi siirtämään pohjoisemmille vesille.
Kilpailijoita SM -pilkkiin Ilmoilanselälle odotetaan saapuvaksi noin 2000.

Pilkintävideo
03.03.2015

Uudella videollamme käydään läpi pilkinnän perusteita.

Kalastuslakiesitys parantaa säätelyä, kunhan kalastusviranomaisen resurssit turvataan
03.03.2015

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen uudeksi ka-lastuslaiksi. Uudistus parantaa alueellisen kalastusviranomaisen (ELY -keskus) mahdollisuuksia ohjata kalastusta kestävämpään suuntaan.
Uutta on myös se, että lain tasolla pyritään rajoittamaan vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrää yksityisvesialueilla. Lakiesityksen mukaan vapaa-ajankalastuksessa saisi käyttää enintään kahdeksaa verkkoa venekuntaa kohden.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytyväinen näihin uudistusesityksiin.

Lounaisrannikon sukukypsät kuhat entistä nuorempia ja pienempiä - kudulle tarvitaan myös kookkaita kuhia
24.02.2015

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen tutkimuksen mukaan Saaristomeren kuha saavuttaa sukukypsyyden pienempänä kuin viime vuosikymmeninä. Pitkään jatkunut valikoiva kalastus on todennäköisesti vaikuttanut kuhakantaan siten, että pieninä ja nuorina kypsyvät kuhat muodostavat nykyisin enemmistön kannasta. Kalastajien kannalta ilmiö on epäedullinen, koska siihen liittyy yleensä heikompi saalistuotto. Tilanteen parantamiseksi kudulle pitäisi päästä myös isokokoisia, myöhään sukukypsäksi tulevia kaloja.

Markku Markkulasta EU:n alueiden komitean puheenjohtaja
12.02.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puheenjohtaja Markku Markkula valittiin tänään EU:n alueiden komitean uudeksi puheenjohtajaksi  komitean ensimmäisessä istunnossa Brysselissä. SVK onnittelee lämpimästi puheenjohtajaansa merkittävästä nimityksestä, joka harvoin osuu EU:n pienten jäsenmaiden edustajille.

Koolla on väliä
09.02.2015

Suosittelemamme pyyntimitat muutamille keskeisille kalalajeille.

Vapaa-ajan Kalastajan lukijatutkimus
30.01.2015


Enemmistö puolueista: kuhalle 45 sentin alamitta kalastusasetuksella
29.01.2015

Enemmistö puolueista haluaa, että kuhalle asetetaan kalastusasetuksella alamitta, joka antaa emokaloille mahdollisuuden kutea vähintään kerran ennen saaliiksi joutumista.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kyseli nykyisiltä eduskuntapuolueilta, kuinka ne päättäisivät seuraavalla hallituskaudella kalojen alamitoista, verkkojen silmäkokorajoituksista, vanhojen voimalaitosten kalatievelvoitteista ja koskiensuojelulain avaamisesta. Kaikki puolueet vastasivat sähköpostikyselyyn. Vastaukset eivät aina tietenkään olleet kyllä tai ei ja  jäivät siksi osittain tulkinnanvaraisiksi.
Oman tulkintasi voit tehdä itse. Lue kysymykset ja vastaukset lyhentämättöminä.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdelle oma Facebook-sivu
23.01.2015

Jäsenlehtemme Vapaa-ajan Kalastaja sai oman Facebook-sivun. Käykäähän tutustumassa ja tykkäämässä!
Löytyy os. www.facebook.com/vapaa.ajankalastajalehti 

SVK:n esityksiä uuteen kalastusasetukseen
20.01.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tyytyväinen siihen, että luonnoksessa uudeksi kalastusasetukseksi on
- otettu huomioon uhanalaisten kalalajien ja -kantojen suojelun tarpeet,
- esitetty eräille kalalajeille myös ylin sallittu pyyntimitta, mikä parantaa niiden luonnonlisääntymistä ja
- asetuksen määräyksiin on sisällytetty lohi- ja meritaimenstrategian mukaisia rajoituksia taimenen verkkopyyntiin meressä.
Luonnoksen suurimpana puutteena keskusjärjestö pitää sitä, että luonnos kalastusasetukseksi ei juuri tuo uusia välineitä verkkokalastuksen säätelyyn. Kalastuslain kokonaisuudistusta valmisteltaessa verkkokalastuksen säätelyä pidettiin yhtenä uudistuksen suurimmista haasteista. 
Powered by WebUpdate