24.03.2017 14:12
Jäsenille
  Etusivu >> Ympäristöasiat >> Kalavesien hoito


 
 
 
 
 
 
KALAVESIEN HOITO

Kalavesien hoidon tavoitteena on vesialueiden mahdollisimman suuren pysyvän tuottavuuden saavuttaminen.

-tämä edellyttää suunnitelmallista kalavesien hoitoa, joka perustuu tarpeeseen ja jonka tuloksia seurataan.
-osana kalavesien hoitoa on vesistöjen tilan paraneminen tai säilyminen ennallaan.
-hoitotoimilla tuetaan tarvittaessa monipuolista ja ensisijaisesti luontaisiin kalakantoihin kohdistuvaa kalastusta

Ohjaamalla kalastusta tuottavaan pyyntikokoon ja suurempiin saaliskaloihin vahvistuvat myös kalakannat sekä säilyvät uhanalaiset kalalajit.

  
Powered by WebUpdate