21.04.2015 16:14
Jäsenille
  Etusivu >> Kalastusmatkailu >> Kalassa Suomessa
MM-mormyshka 2015
MyFly

 
 
 
 
 
 
 
KALASSA SUOMESSA

Suomessa on vesistöjen puolesta harvinaisen hyvät ja monipuoliset puitteet kalastusharrastukseen. Laatuluokiteltuihin kalastuskohteisiin eri puolilla Suomea voit tutustua LaatuApajat osiossamme. Harrastuksen perusteisiin kuuluu kalastuslupajärjestelmän tunteminen. Voimassa oleva kalastuslupajärjestelmä mahdollistaa kaikkien kalastajaryhmien kalastamisen koko maan alueella kohtuulliseen hintaan ja usein myös maksutta. Esittelemme lupajärjestelmää kalastusmatkailijan näkökulmasta. Eri kalastajaryhmien lupajärjestelmän löydät alla olevasta taulukosta.

Valtiolle suoritettavan veroluonteisen kalastuksenhoitomaksun, sekä läänikohtaisen vieheluvan voit maksaa internetissä Maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilla www.mmm.fi ja muissa ministeriön valtuuttamissa myyntipisteissä, kuten R-kioskeissa. Kalastuslupien myynti posteissa päättyy 28.2.2014. Ministeriön sivuilla voit liittyä myös Kalastuksenhoitomaksurekisteriin, jolloin saat esitäytetyn kalastuksenhoitomaksulomakkeen helposti postissa kotiisi.

Valtion hallinnoimille vesialueille kalastuslupia myy Metsähallitus. Kalastusluvat ympäri Suomea sijaitseville kalastuskohteille voi ostaa Eräluvat.fi sivustolta. 

 Kalastajaryhmä  Maksu valtiolle  Maksu kalaveden omistajalle
 Kaikki onkijat ja pilkkijät ikään katsomatta  Ei maksua  Ei maksua 1) poikkeus
 Alle 18-vuotiaat ja 65-vuotta täyttäneet viehekalastajat  Ei maksua  Ei maksua 2) poikkeus
 18-64-vuotiaat viehekalastajat  Kalastuksenhoitomaksu  Läänikohtainen viehelupa tai kalaveden omistajan lupa
 Alle 18-vuotiaat ja 65-vuotta täyttäneet muuta kalastusta ja ravunpyyntiä harrastavat  Ei maksua  Aina kalaveden omistajan lupa
 18-64-vuotiaat muuta kalastusta ja ravunpyyntiä harrastavat  Kalastuksenhoitomaksu Aina kalaveden omistajan lupa 
 Poikkeukset 1)    1) Lohi ja siikapitoisen virtaveden virta- ja koskipaikoissa, sekä erityiskalastuskohteissa kuten kirjolohilammissa aina kalaveden omistajan lupa
 Poikkeukset 2)    2) Lohi ja siikapitoisen virtaveden virta- ja koskipaikoissa, sekä erityiskalastuskohteissa kuten kirjolohilammissa aina kalaveden omistajan lupa
 Kaikki kalastajat    Kalastusta ennen tulee selvittää onko kalastuskohde rauhoitettu kalastukselta kokonaan tai määräajaksi. Asian selvittäminen on kalastajan itsensä vastuulla. Kalastuskielloista ja rajoituksista saa tietoa Maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilta www.mmm.fi ja ELY-keskusten kalatalousyksiköistä.

 Päivitetty 17.2.2014 PN

  
Powered by WebUpdate