30.04.2017 10:12
Jäsenille
  Etusivu >> Ympäristöasiat >> Maamme kalalajit 
 
 
 
 
 
MAAMME KALALAJIT

Suomessa tavatut kalat ja ympyräsuiset

Alla olevaan luetteloon on koottu kaikkien Suomessa tavattujen kalalajien suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen sekä tieteellinen nimi. Luettelossa on mukana myös aluperältään ulkomaisia kalalajeja, joita viljellään Suomessa tai on kokeeksi istutettu luonnonvesiin.

Sinisellä värillä olevista lajeista saat lisätietoa klikkaamalla kalan nimeä.

NIMET

Suomi

Svenska

English

Latin

Kala

Fisk

Fish

Pisces

Ahven

 abborre

 perch

 Perca fluviatilis

Allikkosalakka

 groplöja

 belica

 Leucaspius delineatus

Ankerias

 ål

 eel

 Anguilla anguilla

Elaska

 Spetstjärtat långebarn

 snake blenny

 Lumpenus lampretaeformis

Harjus

 harr

 grayling

 Thymallus thymallus

Harmaanieriä

 kanadaröding

 lake trout

 Salvelinus namaycush

Hauki

 gädda

 pike

 Esox lucius

Hietakampela

 sandskädda

 dab

 Limanda limanda

Hietatokko

 sandstubb

 sand goby

 Pomatoschistus minutus

Hopealohi

  silverlax

 Coho salmon

 Onchorynchus kisutch

Hopearuutana

 silverruda

 Prussian carp

 Carassius gibelio

Härkäsimppu

 hornsimpa

 fourhorned sculpin

 Triglopsis quadricornis

Imukala

 ringbuk

 striped seasnail

 Liparis liparis

Imukarppi

 sugkarp

 longnose sucker

 Catostomus catostomus

Isobassi

 öringabborre

 largemouth bass

 Micropterus salmoides

Isosimppu

 rötsimpa

 bulltrout

 Myoxocephalus scorpius

Isotuulenkala

 tobiskung

 greater sandeel

 Hyperoplus lanceolatus

Kampela

 flundra

 flounder

 Platichthys flesus

Karppi

 karp

 carp

 Cyprinus carpio

Kiiski

 gers

 ruffe

 Gymnocephalus cernua

Kilohaili

 skarpsill

 sprat

 Sprattus sprattus

Kirjoeväsimppu

 bergsimpa

 alpine bullhead

 Cottus poecilopus

Kirjolohi

 regnbåge

 rainbow trout

 Oncorhynchus mykiss

Kivennuoliainen

 grönling

 stone loach

 Barbatula barbatula

Kivinilkka

 tånglake

 eelpout

 Zoarces viviparus

Kivisimppu

 stensimpa

 bullhead

 Cottus gobio

Koiralohi

 hundlax

 chum salmon

 Oncorhynchus keta

Kolmipiikki

 storspigg

 three-spined stckleback

 Gasterosteus aculeatus

Kuha

 gös

 pike-perch

 Sander lucioperca

Kuningaslohi

 kungslax

 chinook salmon

Oncorhynchus tschawytscha

Kuore

 nors

 smelt

 Osmerus eperlanus

Kymmenpiikki

 småspigg

 nine-spined stickleback

 Pungitius pungitius

Kyttyrälohi

 puckellax

 pink salmon

 Oncorhynchus gorbuscha

Lahna

 braxen

 bream

 Abramis brama

Liejutokko

 lerstubb

 common goby

 Pomatoschistus microps

Lohi

 lax

 Atlantic salmon

 Salmo salar

Made

 lake

 burbot

 Lota lota

Makrilli

 makrill

 Atlantic mackerel

 Scomber scombrus

Meriankerias

 havsål

 European conger

 Conger conger

Meribassi

 havsabborre

 European seabass

 Dicentrarchus labrax

Merinahkiainen

 havsnejonöga

 sea lamprey

 Petromyzon marinus

Miekkasärki

 skarkniv

 ziege

 Pelecus cultratus

Monni

 mal

 Wels catfish

 Silurus glanis

Muikku

 siklöja

 vendace

 Coregonus albula

Mustakitatokko

 svartmunnad smörbult

 round goby

 Neogobius melanostomus

Mustatokko

 svart smörbult

 black goby

 Gobius niger

Mutu

 elritsa

 minnow

 Phoxinus phoxinus

Nahkiainen

 flodnejonöga

 lamprey

 Lampetra fluviatilis

Neliviiksimade

 fyrtömmad skärlånga

 fourbeard rockling

 Enchelyopus cimbrius

Nieriä

 röding

 arctic charr

 Salvelinus alpinus

Nokkakala

 näbbgädda

 garfish

 Belone belone

Ohuthuulikeltti

 tunnläppad multe

 thinlip mullet

 Liza ramada

Paksuhuulikeltti

 tjocläppad multe

 thicklip grey mullet

 Chelon labrosus

Partasimppu

 skäggsimpa

 armed bullhead

 Agonus cataphractus

Pasuri

 björkna

 silver bream

 Blicca bjoerkna

Peledsiika

 peledsik

 peled whitefish

 Coregonus peled

Piikkihai

 pigghaj

 piked dogfish

 Squalus acanthias

Piikkikampela

 piggvar

 turbot

 Scophtalmus maximus

Piikkimonni

 brun dvärgmal

 brown bullhead

 Ameiurus nebulosus

Piikkisimppu

 oxsimpa

 longspined bullhead

 Taurulus bubalis

Pikkubassi

 svartabborre

 smallmouth bass

 Micropterus dolomieui

Pikkunahkiainen

 bäcknejonöga

 European brook lamprey

 Lampetra planeri

Pikkutuulenkala

 kusttobis

 small sandeel

 Ammodytes tobianus

Pilkkusilli

 majfisk

 allis shad

 Alosa alosa

Punakampela

 rödspätta

 plaice

 Pleuronectes platessa

Punalohi

 rödlax

 sockeye salmon

 Oncorhynchus nerka

Puronieriä

 bäckröding

 brook trout

 Salvelinus fontinalis

Pyörökuonosiika

 bredsik

 broad whitefish

 Coregonus nasus

Rantanuoliainen

 nissöga

 stone loach

 Cobitis taenia

Rasvakala

 sjurygg

 lumpsucker

 Cyclopterus lumpus

Ruohokarppi

 gräskarp

 grass carp

 Ctenopharyngodon idella

Ruutana

 ruda

 Crucian carp

 Carassius carassius

Salakka

 löja

 bleak

 Alburnus alburnus

Sampi

 stör

 sturgeon

 Acipenser sturio

Sarda

 pelamida

 Atlantic bonito

 Sarda sarda

Sardelli

 ansjovis

 European anchovy

 Engraulis engrasicholus

Seipi

 stäm

 dace

 Leuciscus leuciscus

Seitsenruototokko

 sjustrålig smörbult

 two-spotted goby

 Gobiusculus flavescens

Siika

 sik

 whitefish

 Coregonus lavaretus

Silakka

 strömming

 Baltic herring

 Clupea harengus membras

Silokampela

slätvar

 brill

 Scopthalmus rhombus

Siloneula

 mindre havsnål

 straightnose pipefish

 Nerophis ophidion

Siperiansampi

 Sibirisk stör

 Siperian sturgeon

 Acipenser baeri

Sorva

 sarv

 rudd

 Scardinius erythrophthalmus

Sterletti

 sterlett

 starlet

 Acipenser ruthenus

Sulkava

 faren

 zope

 Abramis ballerus

Suutari

 sutare

 tench

 Tinca tinca

Särki

 mört

 roach

 Rutilus rutilus

Särmäneula

 kantnål

 broadnosed pipefish

 Syngnathus typhle

Säyne

 id

 ide

 Leuciscus idus

Taimen

 öring

 trout

 Salmo trutta

Teisti

 tejstefisk

 butterfish

 Pholis gunnellus

Toutain

 asp

 asp

 Aspius aspius

Turpa

 färna

 chub

 Squalius cephalus

Turska

 torsk

 cod

 Gadus morhua

Tähtisampi

 stjärnstör

 starry sturgeon

 Acipenser stellatus

Täpläsilli

 staksill

 twaite shad

 Alosa fallax

Törö

 sandkrypare

 gudgeon

 Gobio gobio

Vaskikala

 tångspigg

 fifteen-spined stickleback

 Spinachia spinachia

Venäjänsampi

 Rysk stör

 Russian sturgeon

 Acipenser gueldenstaedti

Viisipiikki

 bäckspigg

brook stickleback

 Culaea inconstans

Vimpa

 vimma

 Baltic vimba

 Vimba vimba

  
Powered by WebUpdate