25.04.2017 02:06
Jäsenille
  Etusivu >> Ympäristöasiat >> Indikaattorikalat 
 
 
 
 
 
INDIKAATTORIKALAT

Kalat kertovat vesiympäristön tilasta
- Indikaattorilajeista kaivataan havaintoja -

Vesiemme tila muuttuu. Suurin muutos on vesien rehevöityminen. Rehevöitymisellä on monenlaisia vaikutuksia: veden samentuminen, sinileväkukinnat, pyydysten limoittuminen, happikadot. Lista rehevöitymisen haittavaikutuksista on pitkä. Eräillä alueilla, kuten Suomenlahdella ja Saaristomerellä, muutos on selkeä. Pohjoisempana, kuten Perämerellä, muutos on vähäisempi ja vaikeammin havaittavissa.
Kalat reagoivat, lajista riippuen, eri lailla elinympäristönsä rehevöitymiseen. Osa lajeista viihtyy parhaiten rehevissä ja sameissa vesissä. Tällaiset lajit hyötyvät rehevöitymisestä suuresti ja pystyvät rehevöitymisen ansiosta levittäytymään uusille elinalueille. Toisaalta taas osalle kalalajeista karut ja kirkkaat vedet ovat elinehto. Niiden kannalta rehevöityneet alueet ovat elinkelvottomia Tietyt lajit kertovat siis olemassaolollaan tai puuttumisellaan paljon vesiympäristön tilasta, ne toimivat vesiympäristön tilan indikaattoreina.


Muutosten havainnointi


Vesistöjen rehevöityessä karuja vesiä suosivat lajit ovat monin paikoin hävinneet, kun puolestaan rehevissä vesissä viihtyvät lajit ovat levittäytyneet yhä uusille elinalueille. Helposti havainnoitavia ja hyvin rehevöityvistä ilmentäviä kalalajeja ovat harjus, mutu, säyne, särki ja sorva. Näistä lajeista harjus ja mutu viihtyvät karuissa ja hapekkaissa vesissä, särki ja sorva taas suosivat reheviä vesiä ja ne pärjäävät vähähappisemmissakin olosuhteissa. Harjus ja mutu ilmentävät siis olemassaolollaan karua ympäristöä, särki ja sorva taas rehevää tai rehevöitynyttä
Vesien äärellä liikkuessaan on hyvä olla valppaana ja tarkkailla mitä kalalajeja vedessä näkyy. Havaintoja voi tehdä myös esim. kalastuksen tai sukeltamisen yhteydessä.

 
Harjus (Thymallus thymallus)   Kuva: Petter Nissén


Mutu (Phoxinus phoxinus) Kuva: Juha Ojaharju

Havaintojen ilmoittaminen

Havainnot voit ilmoittaa sivuiltamme löytyvällä lomakkeella.
Kalahavaintojen oikeasta lajinmäärityksestä voi varmistua Luontoportti.fi sivustolla olevan kalojen tunnistusoppaan avulla. Tunnistusoppaan voi ladata myösmobiililaitteelle, iPhonelle tai Androidille


Sorva
(Scardinius erythrophthalmus) Kuva: Juha Ojaharju


Särki (Rutilus rutilus) Kuva: Juha Ojaharju

- Lisää indikaattorikalalajeista
- Kaikki ilmoitetut havainnot kartalla 
Powered by WebUpdate