25.04.2017 03:57
Jäsenille
  Etusivu >> Kilpailutoiminta >> Säännöt >> SM-tieto 
 
 
 
 
 
SM-TIETO

SM-tietokilpailu

SM-TIETOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT, päivitetty 10.1.2012

Vapaa-ajankalastajien SM-tietokilpailuilla pyritään lisäämään jäsenistön mielenkiintoa harrastuskalastajalle tärkeän tiedon hankintaan. SM-tietokilpailut ovat osa Keskusjärjestön jäsenistölle tapahtuvasta valistustoiminnasta.

1. JÄRJESTÄMISOIKEUS

Suomen Vapaa-ajankalastajien SM-tietokilpailu järjestetään kahdessa vaiheessa seuraavasti: alkukarsintana Vapaa-ajankalastajapiirien mestaruuskilpailut, loppukilpailuna SM-tietokilpailu. Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseuroihin kuuluvat henkilöt.

A) Piirien tietokilpailut järjestetään Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön seurajoukkueiden kesken. Järjestelyistä vastaa kukin piiri itsenäisesti. Järjestäjät tekevät myös kilpailutehtävät.

B) SM-tietokilpailuun osallistumista rajoitetaan seuraavasti:

Nuorten sarja: jokaisen piirin kaksi (2) parasta joukkuetta pääsee SM-tietokilpailuun.

Yleinen sarja: jokaisen piirin kaksi (2) parasta joukkuetta pääsee SM-tietokilpailuun.

Loppukilpailujärjestelyistä vastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

2. JOUKKUEIDEN KOKOONPANO

Aikuisten sarjassa kilpailujoukkueen muodostaa kolme (3) saman seuran henkilöjäsentä. Nuorten joukkueen muodostaa kolme (3) alle 18-vuotiasta saman seuran nuorisojäsentä. Karsinnan jälkeen voi seura muuttaa joukkueen kokoonpanoa yhdellä (1) jäsenellä.

3. KILPAILUJEN AJANKOHTA

Karsinnat tulee järjestää kalenterivuosittain ennen marraskuun 1. päivää.
SM-tietokilpailun ajan ja paikan määrää SVK.

4. KILPAILUTEHTÄVÄT

Kilpailutehtävien tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja selväpiirteisiä. Ne saavat kosketella vapaa-ajankalastajan tarpeellisia aihepiirejä, kuten kalastuslainsäädäntöä, veneilyä, ulkoilua, vesiä ja vesistöjä, kalastusta, kalabiologiaa, välineitä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, jokamiesoikeuksia ja -velvollisuuksia, järjestötoimintaa jne.

Kilpailutehtävien laadintaa varten tulee järjestäjien asettaa puolueeton työryhmä tai valita henkilö, joka jättää tehtävät vastauksineen suljetussa kuoressa kilpailun päätuomarille. Keskusjärjestön toimesta laaditaan tehtävät SM-tietokilpailua varten.


5. TIETOKILPAILUN KULKU

Tietokilpailun sujumiselle on ratkaisevaa yksiselitteiset kysymykset tai tehtävät, hyvä juontaja, tarkka tuloskirjanpito ja nopea vastauspapereiden käsittely.

Kilpailupaikaksi sopiva tila on juhla- tai ravintolasali, mihin kilpailujoukkueet voidaan sijoittaa toisistaan erilleen. Yleisöä tulee mahtua paikalle seuraamaan kilpailun kulkua.

Kilpailutehtävät jaetaan kirjallisena (tehtävä peitettynä) jokaiselle kilpailijalle. Juontaja esittää ko. tehtävän suullisesti ja ilmoittaa ajan, jonka kuluessa tehtävään on vastattava, sekä tehtävästä saatavissa oleva pistemäärä. Vastausajan aikana kilpailijat saavat tutustua kirjallisesti jaettuun tehtävään. Jokainen joukkue tai henkilö vastaa kirjallisesti. Aina vuorotellen vastauspapereitten pois keräämisen jälkeen joukkue tai henkilö vastaa myös suullisesti tehtävään. Juontajan ilmoitettua oikean vastauksen, pisteet kirjataan näkyvästi tulostaululle. Piirien tietokilpailussa kilpailutehtäviä voi olla 8-15 riippuen osanottajien määrästä. Ennen kilpailun alkua ilmoitetaan, montako tehtävää tullaan esittämään. SM-tietokilpailussa esitetään kolmetoista (5+3+5) tehtävää, joista kolme (3) on nk. henkilökohtaista tehtävää, yksi kullekin joukkueen jäsenelle.

Tietokilpailujen kulun sujuvuus edellyttää ainakin seuraavia toimihenkilöitä:
- tuomaristo (3 henkilöä)
- sihteeristö (1-2 henkilöä)
- juontaja
- toimitsijoita (1-3 henkilöä)
- mahdollisia järjestysmiehiä

6. TULOKSET

Oikeasta kilpailutehtävän vastauksesta annetaan kysymysten laatijan esittämä pistemäärä. Kilpailun voittaa se joukkue, jonka pistemäärä on kilpailun loputtua suurin. Mikäli useampi kuin yksi (1) joukkue päätyy tasatulokseen, ratkaistaan paremmuus lisätehtävillä, joita esitetään tehtävä kerrallaan korkeintaan viisi (5), kunnes paremmuus selviää. Mikäli lisätehtävien jälkeen joukkueet ovat vielä tasapisteissä, niin paremmuus ratkaistaan arvalla.

7. TUOMARISTO

Kilpailutehtäviin annettujen vastausten arvostelussa ja muista kilpailun järjestämiseen liittyvistä asioissa antaa lopullisen ratkaisun kilpailun tuomaristo. Tuomaristoon tulee kuulua kolme (3) henkilöä.
Karsintojen tuomariston nimeää kilpailun järjestäjä.
SM-tietokilpailun tuomariston muodostavat Keskusjärjestön nimeämä puheenjohtaja sekä kaksi (2) jäsentä.

8. PROTESTIT

Kilpailua koskevat vastalauseet on tehtävä viidentoista (15) minuutin kuluessa protestiajan alkamisen jälkeen. Protestiajan alkamis- ja päättymishetken ilmoittaa kilpailun ylituomari. Tuomaristo käsittelee vastalauseen välittömästi protestiajan päätyttyä. Tuomariston tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

9. KUSTANNUSTEN JAKO

Kilpailijoilta ei peritä osanottomaksua, eikä palkintoja pyritä suuressa määrin jakamaan. SM-tietokilpailussa jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle SVK:n SM-mitalit.
Karsintojen, piiritietokilpailujen kustannuksista vastaa järjestäjä. SM-tietokilpailun järjestelykustannuksista vastaa SVK.

10. MUITA OHJEITA

Karsintojen järjestäjän on toimitettava nimiluettelot SM-tietokilpailuun päässeiden joukkueiden osalta SVK:lle viikon sisällä karsinnasta. 
Powered by WebUpdate