24.04.2017 06:44
Jäsenille
  Etusivu >> Kilpailutoiminta >> Säännöt >> Mormuskoinnin maajoukkuekarsinta 
 
 
 
 
 
MORMUSKOINNIN MAAJOUKKUEKARSINTA

Mormuskoinnin maajoukkuekarsinta

MORMUSKOINNIN MAAJOUKKUEKARSINNAN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 § Kilpailun osanottajat
Kilpailut ovat avoimet kaikille Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenille, niin jäsenseurojen jäsenille kuin kannatusjäsenille.
Karsinta on kaksipäiväinen. Molempien päivien kilpailut ovat erillisiä kilpailuja koostuen kahdesta osakilpailusta, jotka molemmat kestävät 2.5 tuntia (pakottavista syistä kilpailuaikaa voidaan lyhentää, minimi 1,5 tuntia).
Kilpailuajan päättymisestä ilmoitetaan 5 minuuttia ennen päättymistä sekä kilpailun päättyessä.

2 § Kilpailualue
Kilpailu tapahtuu rajatussa suorakaiteen muotoisessa ruudussa, jossa on tilaa vähintään 400 neliömetriä kilpailijaa kohden. Ruudun lyhyemmän sivun on oltava vähintään 1/3 pidemmästä sivusta. Alueen minimisyvyys on oltava 1,5 m.

Ruudut merkitään kirjaimin A, B, C, jne. Kilpailijat arvotaan ruutuihin ja kuhunkin ruutuun sijoitetaan n.15 kilpailijaa. Kilpailualueeksi käy vain makeanveden vesistö, siis joki, järvi tai tekoallas.
Merkitylle kilpailualueelle ? eli ruutuun ? saavat kilpailun  aikana mennä ainoastaan kilpailijat ja valvojat.

3 § Kilpailijan välineet
Vain mormuska on sallittu. Rungon enimmäishalkaisija (pituus) on 15 mm, jossa kiinteänä yksihaarainen koukku. Siimassa saa olla vain yksi mormuska.  Ylimääräisten painojen käyttö on kielletty.

Kerralla voi käyttää vain yhtä onkea. Ongittaessa vapa on oltava kädessä, ei yksin pyytämässä.

Syöttäminen/houkuttelu on sallittua. Järjestäjä saattaa rajoittaa houkutusaineiden ja syöttien määrää. Tällöin valvoja suorittaa niiden tarkastamisen.
Paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttisuppiloiden käyttö sallittu.

Mormuskan saa varustaa luonnollisella tai keinotekoisella syötillä tai houkuttimella. Pakkien, vapojen tai kairojen jättö merkkaamattomille reille (valevaraus) on kielletty. Kairassa on aina oltava suojus, paitsi kilpailuruudussa, jossa kaira on pidettävä pystyyn kairattuna.

4 § Etäisyyssääntö
Etäisyys toisen kilpailijan merkitystä reiästä on oltava vähintään 5 metriä. Kiistat ratkaisee ruututuomari/valvoja.

5 § Merkitseminen
Kullekin kilpailijalle annetaan kaksi (2) tunnusnumerolla varustettua lippua (merkkiä), jotka on asetettava 30 cm etäisyydelle varatusta reiästä niin, että sekä tuomari että muut kilpailijat voivat sen selvästi nähdä. Vain merkityllä (omalla) reiällä voi onkia tai syöttää. Merkki on oltava mukana syötettäessäkin reikiä, samoin merkki on oltava mukana aina uutta reikää kairatessa. Nostokoukkua saa käyttää vain kalan nostossa sen jälkeen kun se on tartutettu.

6 § Paikan varaaminen
Kilpailun alussa paikka varataan jäämällä varatulle paikalle seisomaan/istumaan. Myöhemmin paikka katsotaan varatuksi kairaamisen aloitushetkestä lähtien. Kilpailun aikana kilpailijalla voi olla varattuna samanaikaisesti 2 merkeillä varustettua paikkaa, joista toisella hän kalastaa tai kairaa uutta.

7 § Kilpailun aloitus
Kilpailijat saavat - merkin saatuaan vähintään 5 minuuttia ennen alkua - siirtyä ruutuun, varata ensimmäisen paikan ja poistaa teräsuojuksen.  Kilpailun alkamismerkin jälkeen saa aloittaa kairaamisen ja kilpailun. Aloitusmerkin jälkeen kilpailija ei saa enää poistua ruudun ulkopuolelle.
Kilpailuajan päättymisestä ilmoitetaan 5 minuuttia ennen päättymistä sekä kilpailun päättyessä.

8 § Sijoitukset
Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Sijoituksen ruudussa ratkaisee saaliin paino. Pistemäärä on sijoituksen mukainen (ruudun paras saa yhden pisteen, kakkonen kaksi pistettä jne.). Mikäli kilpailijoiden saaliin paino on sama, tai useampi jää kalatta, he saavat pisteitä jaettavana olevien sijojen mukaisen keskiarvon, esim. sijat 3 ja 4 -> (3 + 4) : 2 = 3,5 pistettä molemmille.
Toinen esimerkki: 15 kilpailijasta 4 jää kaloitta. Kilpailijat jakavat sijat 12-15 saaden kukin (12+15) : 2= 13,5 pistettä.

Sijoituksen kilpailussa ratkaisee osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä, alhaisin pistemäärä voittaa. Mikäli pistemäärät ovat yhtä suuret, ratkaisee loppusijoituksen kokonaissaaliin paino. Mikäli sekin on yhtä suuri, ratkaisee lopputuloksen suurempi osakilpailun saaliin paino. Mikäli sekin on yhtä suuri, ratkaisee arpa.

9 § Kilpailijaa koskevat muut määräykset:
Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty. Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta. Jäänaskalien käyttöä suositellaan. Radiopuhelimen, kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty.
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

10 § Tuomarineuvosto
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

11 §
Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Osanottomaksu on 2,5 kertaa SM-mormuskan osanottomaksu. 
Powered by WebUpdate