24.04.2017 06:38
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2008 >> Kalastuslain 73 § 
 
 
 
 
 
KALASTUSLAIN 73 §

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta kalastusasetuksen muuttamiseksi, 13.6.2008

Tutustuttuaan luonnoksiin kalastuslakia ja -asetusta koskeviksi muutoksiksi sekä niiden perusteluihin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää kunnioittaen seuraavaa:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on Suomen Kalamiesten Keskusliiton, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton ja Suomen Urheilukalastajaliiton perustama yhteinen valtakunnallinen keskusjärjestö. Mainitut järjestöt ovat nykyisen kalastuslain ja -asetuksen mukaisia virkistyskalastajien eduista huolehtivia järjestöjä, joiden alueellisilla jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää edustajansa kalastusalueen kokouksiin.
Vuonna 2005 SVK perusti 13 alueellista vapaa-ajankalastajapiiriä, jotka keskusjärjestön jäseninä huolehtivat alueillaan vapaa-ajankalastajien yhteistoiminnasta ja eduista. Piirien jäseniä ovat alueilla toimivat perustajaliittojen jäsenseurat. Toimintansa vapaa-ajankalastajapiirit aloittivat vuoden 2006 alusta, jolloin aikaisemmat alueelliset järjestöt kävivät tarpeettomiksi. Niiden toimintaa on jouduttu kuitenkin jatkamaan, koska uusilla vapaa-ajankalastajapiireillä ei ollut oikeutta osallistua kalastusaluetoimintaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on viimeisen kolmen vuoden aikana toistuvasti esittänyt kalastuslain ja -asetuksen muuttamista niin, että tarpeeton päällekkäisten alueellisten järjestöjen ylläpitäminen voitaisiin lopettaa ja vapaa-ajankalastajapiirit saisivat oikeuden lähettää edustajiaan kalastusalueiden kokouksiin.
SVK esittää tyytyväisyytensä sen johdosta, että ministeriössä on valmisteltu asiaa koskeva kalastuslain ja -asetuksen muutosesitys. Keskusjärjestö pääpiirteissään kannattaa tehtyjä esityksiä ja toivoo, että muutosesitys viedään läpi mahdollisimman nopeasti.

Kalastusalue-edustajien lukumäärä
Kalastuslain 73 §:n 1 momentin muutosesityksellä kukin vapaa-ajankalastajapiiri saisi oikeuden lähettää kaksi edustajaa kalastusalueen kokoukseen, kun nykyisin vapaa-ajankalastajajärjestöt voivat lähettää yhteensä kolme edustajaa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä vapaa-ajankalastajien edustus kalastusalueen kokouksessa tulee säilyttää entisen suuruisena. Useimpien kalastusalueiden toiminnan perusongelma on toimintaan osallistuvien vähäinen määrä. Parhaimmillaan vapaa-ajankalastajien edustajat ovat voineet merkittävällä tavalla edistää kalastusalueiden toimintaa, tuoneet siihen vapaa-ajankalastuksen asiantuntemusta ja toisaalta myös lisänneet tietämystä kalastusaluetoiminnasta omissa järjestöissään.
On todennäköistä, että kaikkiin kalastusalueisiin vapaa-ajankalastajapiireistä ei löydy kolmea aktiivisesti toimivaa edustajaa. Silti on tarpeetonta lailla rajoittaa vapaa-ajankalastajien edustusta niillä kalastusalueilla, joilla yhteistoiminnalla on saatu aikaan hyviä tuloksia.

Muutosten toteuttamisaikataulu
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö korostaa muutosten kiireellisyyttä. Valtaosa kalastusalueiden kokouksista pidetään loka-marraskuun aikana. Mikäli muutosten mahdollinen käsittely ja niistä päättäminen jää loppuvuoteen, merkitsee se käytännössä lisävuotta tarpeettomien päällekkäisorganisaatioiden ylläpidossa. Tästä syystä ? mikäli mahdollista ? kalastuslain ja kalastusasetuksen muutokset tulee saattaa voimaan heti alkusyksystä.
Kuten kalastuslain muutosesityksen perusteluissa todetaan, kyseessä on osin teknisluontoinen muutos, jolla lainsäädäntö saatetaan vastaamaan järjestökentässä tapahtuneita muutoksia. Muutoksen mahdollista liittämistä osaksi kalastuslain kokonaisuudistusta Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa, koska se käytännössä merkitsisi muutoksen viivästymistä vähintään neljällä vuodella.

Muuta
Kalastuslain vuoden 1996 lainmuutoksella aikaan saatu hallituksen ja isännöitsijän roolin korostuminen on usein johtanut käytännössä vapaa-ajan- ja ammattikalastajien jäämiseen kalastusaluetoiminnan ulkopuolelle. Tämä on vähentänyt kalastusaluejärjestelmän toimivuutta yhteistoimintaelimenä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä kalastusalueiden yhteistoimintaluonteen säilyttämiseksi tulee kalastusalueiden hallituksiin saada lakisääteinen vapaa-ajankalastajien ja ammattikalastajien edustus. Keskusjärjestö tulee tekemään tätä koskevat esityksensä kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
Powered by WebUpdate