26.04.2017 12:52
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2007 >> Vesikulkuneuvojen katsastus 
 
 
 
 
 
VESIKULKUNEUVOJEN KATSASTUS

Lausunto vesikulkuneuvojen pakollisen katsastusjärjestelmän luomisesta 20.3.2007

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) selvityksen mukaan Suomessa on 737000 venettä, joista 420000 ainakin toisinaan käyttää moottoria. Vuoteen 2010 moottorillisten veneiden lukumääräksi ennustetaan 550000 kpl. Moottorillisten veneiden keskimääräinen käyttöaika on 15 ? 50 tuntia/vene/vuosi.

Vaikka venekanta on Suomessa jatkuvasti lisääntynyt, kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet. Suurin osa kuolemaan johtaneista veneilyonnettomuuksista tapahtuu avoimella perämoottoriveneellä, soutuveneellä tai jollalla. Onnettomuusveneiden kuljettajista yli puolet on ollut yli 1 promillen humalassa. Avuntarpeeseen johtaneista tilanteista noin 1/3 on johtunut joko tietämättömyydestä tai huolimattomuudesta. Avuntarvitsijoista 70 - 80 % on moottoriveneitä.

Asetuksessa alusten katsastuksista (3.12.1999/1123) säädetään, että katsastuksen tarkoituksena on varmistua aluksen rakenteen, koneiston ja varustuksen puolesta täyttävän aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaiset vaatimukset, ja että alus on aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Mainittu asetus ei kuitenkaan koske huvialuksia, jotka ovat 2,5 ? 24 m pitkiä. Kuitenkin laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista (5.8.2005/621) edellyttää valmistajalta vaatimustenmukaisuuden arviointia eli huvivenedirektiivin mukaista CE-merkintää. CE-merkintä, rekisteröinti ja tulevaisuudessa mahdollinen pakollinen katsastus epäilemättä lisäävät turvallisuutta, mutta ne eivät poista tärkeintä eli veneilykouluttautumista niin teoriassa kuin käytännössäkin samoin kuin hyvän merimiestavan noudattamista. Syksyllä 2007 voimaantulevaan valtakunnalliseen vesikulkuneuvorekisteriin (10.11.2006/976) on jokainen vesikulkuneuvo moottoriteholtaan vähintään 15 kW tai pituudeltaan vähintään 5,5 m rekisteröitävä. Tämänkin rekisterin yhtenä perusteena on turvallisuuden lisääminen.

Suomen rannikoilla ja saaristoissa sekä suurilla järvenselillä hyvät veneily- ja navigointitaidot ovat ehdottoman tärkeitä. Laki ei velvoita vapaa-ajan veneilijöitä kouluttautumaan, mutta vesillä liikkumisen säännöt kaikkien veneilijöiden on tunnettava. Veneilykurssien avulla niin aloittelija kuin pidemmällekin edennyt harrastaja saa lisävarmuutta. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pyrkii eri koulutustapahtumin ja artikkelein vaikuttamaan niin, että jäsenet hankkisivat vesillä liikkumisen perustaidot, suhtautuisivat vakavasti vesiturvallisuuteen ja opettelisivat tuntemaan oman veneensä ominaisuudet eri keleissä sekä kiinnittämään erityisesti kalastustilanteessa huomiota veneen kuormaukseen ja riskikäyttäytymisen välttämiseen.

SVK:n mielestä nykyistä vapaaehtoisuuteen perustuvaa katsastuskäytäntöä ei ole syytä muuttaa. Katsastustoiminnan lisäämiseksi olisi mieluummin luotava erilaisia "porkkanoita" kuten nykyinen katsastuksen vakuutusmaksua alentava vaikutus. Mikäli katsastuksesta tulisi pakollista, tulisi myös vesillä valvontaa suorittavien (merenkulkulaitos, poliisi, rajavartiolaitos ja tullilaitos) tahojen saada lisäresursseja, sillä ilman valvontaa, ei säädöksellä olisi haluttua vaikutusta.

SVK:n mielestä ennen katsastuksen säätämistä pakolliseksi, tulisi poliisin veneonnettomuuksien tutkijaryhmien arvioida, miten katsastus olisi voinut vaikuttaa tutkittavaa onnettomuutta ennaltaehkäisevästi. Mikäli pakollisella katsastuksella voidaan osoittaa lisättävän turvallisuutta, voi SVK tätä puoltaa. Pakollinen katsastus saattaa kuitenkin turhauttaa niitä veneilijöitä, jotka käyttävät venettään pääasiassa lomalla tai vain muutamia kymmeniä tunteja vuodessa.

SVK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tästä asiakirjasta. Virkistys- ja vapaa-ajankalastajien valtakunnalliset järjestöt - Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajien Liitto - ovat yhdistäneet toimintansa vuonna 2000 perustetun Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puitteisiin ja lausuntopyynnöt ym. yhteydenotot pyydämme osoittamaan keskusjärjestölle. 
Powered by WebUpdate