24.04.2017 06:34
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2006 >> Veneonnettomuus 
 
 
 
 
 
VENEONNETTOMUUS

Lausunto veneonnettomuudesta Kotkan edustalla 8.5.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK), jonka jäseniä ovat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Urheilukalastajain Liitto ja Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto, esittää omasta ja jäsenliittojensa puolesta lausuntonaan seuraavaa.

Veneen uppoamispaikalla Haapasaaren ulkopuolella vallitsi lounaistuuli, jonka voimakkuus jäi kipparin arvioitavaksi. Kippari ei riittävästi tuntenut paikallisia sääoloja eikä siksi hakeutunut suojasatamaan. Lounaistuuli sopii uppoamispaikkaan pitkältä matkalta, ja paikkaan ilmeisesti myös tuulee lännestä muodostaen ristiaallokkoa ja kenties siten selittäen suuren aallon syntymisen.

HT-veneen sisäperämoottori oli ilmeisesti liian painava veneen takalaidan korkeuteen nähden. Takapainoisuutta kenties lisäsi myös polttoaineet ja kalastajien oma paino veneen takaosassa. Siten veneen keulasta tuli liian kevyt suuren aallon puhkaisemiseksi. Myös monet ?juppiveneet? varsin peräpainoisina ajavat keula pystyssä peräaallon kasvaessa. Veneen kuormaus on oleellinen tekijä sen merikelpoisuutta ajatellen, ja venevalmistajien tulisikin varoittaa huonosti/väärin kuormatun veneen vaaroista.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) jäsenseuroineen tulee annettujen suositusten mukaisesti järjestämään turvallisuuteen liittyviä koulutustapahtumia ja tuottamaan valistusmateriaalia niin jäsenlehdessä kuin erillisenä pamflettina. SVK pyrkii yhteistyöhön pelastautumispukuja ja pelastusliivejä valmistavan tahon kanssa niin, että SVK:n jäsenet voisivat näitä asuja hankkia ja siten edesauttaa kunnollisten pelastautumisvälineiden käyttöä. Yhteistyössä jäsenseurojen kanssa pyritään myös kartoittamaan onnettomuuspaikan kaltaisia vaaranpaikkoja.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on Veneilyasiainneuvottelukunnan jäsenenä ollut mukana valmistelemassa ?Veneilyn ja vesillä liikkumisen turvallisuusohjelmaa 2006 ? 2016?. SVK pyrkii toiminnassaan myötävaikuttamaan turvallisuusohjelman toteuttamiseksi.

  
Powered by WebUpdate