30.04.2017 10:07
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2005 >> Monnin palauttaminen 
 
 
 
 
 
MONNIN PALAUTTAMINEN

Lausunto monnin palauttamisesta Hämeeseen 30.3.2005

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää monnin palauttamisesta Hämeeseen (Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 73/2005) lausuntonaan seuraavaa:

Hämeen TE-keskuksessa tehty selvitys tarjoaa monipuolisen kuvan monnin palauttamiseeen liittyvistä hyödyistä ja haitoista sekä palauttamiseen liittyvistä säädöksistä ja ohjeista, monnin biologiasta ja Vanajaveden reitin sopivuudesta monnin elinalueeksi.

Suomesta noin 140 vuotta sitten sukupuuttoon kuolleen monnin palauttamista Hämeen entisille monnivesille on perusteltu sekä luonnonsuojelullisin että kalataloudellisin argumentein. Kummallekin löytyy perusteita. Kansainväliset sopimukset puoltavat kadonneiden lajien palauttamista alkuperäisille esiintymisalueilleen. Monni kasvattaisi luonnon monimuotoisuutta ja mahdollisesti pitkällä tähtäyksellä myös vesistön kalataloudellista arvoa. Lajin palauttamista puoltaisi myös se, että vapaa-ajankalastajat voisivat saada uuden isokokoisen saalislajin. Takeita siitä ei kuitenkaan ole, ellei ilmasto lämpiä oleellisesti.

Monni elää nykyisin harvalukuisena mm. Laatokassa ja eräissä siihen laskevissa vesistöissä, Virossa ja Ruotsissa. Monnin palauttamiseen sopivan kannan etsintä kannattaisi kenties suunnata johonkin näistä alueista, koska pohjoisiin vesiin sopeutunut kanta tulisi parhaiten sopeutumaan vesiimme.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää monnin palauttamisyritystä lajin entisille asuinvesille Hämeeseen perusteltuna. 
Powered by WebUpdate