25.04.2017 03:55
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2004 >> Rantojen ympäristöopas 
 
 
 
 
 
RANTOJEN YMPÄRISTÖOPAS

Kommentit "Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjailu rannoilla" -ympäristöoppaan luonnokseen 10.2.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn luonnokseen ympäristöoppaaksi " Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjailu rannoilla" huomautuksinaan seuraavaa.

Vapaa-ajankalastus on laajojen kansalaispiirien harrastus, jonka edellytyksiä runsasvesistöisessä Suomessa mahdollisuudet pidetään merkittävinä. Kansalaisten mahdollisuudet eivät kuitenkaan

riipu pelkästään vesistöistä vaan myös niiden rannoista. Harrastetuimmat kalastustavat ovat erilaisia vapakalastusmuotoja kuten onginta, heittokalastus ja pilkkionginta. Niistä onginta ja pilkintä ovat nykyisin maksuttomia yleiskalastusoikeuksia eli jokamiehenoikeuksia ja heittokalastuskin maksullista yleiskalastusoikeutta ns. viehekalastusmaksun perusteella. Nämä kansalaisten kalastusmahdollisuudet ovat perua 1990-luvun loppupuolalla tehdyistä kalastuslainsäädännön muutoksista ja osin kenties jääneet vielä mm. rantojen käytön suunnittelussa merkitykseltään arvioimatta. Siihen viittaa mm. luonnoksen sivulla 89 oleva tavoitetaulukko, jossa virkistyskalastus mahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen on "upotettu" alaotsikon elinkeinoihin liittyvät tavoitteet alle yhdessä ammattikalastuksen, kalankasvatuksen ym. kanssa. Vapaa-ajankalastuksella on varmasti yhteistä näidenkin kanssa, mutta paljon enemmän rantojen ja vesistöjen käytön suunnittelun osalta luonnon virkistyskäytön kanssa. Erityisesti asutuskeskusten läheisyydessä vapaiden rantojen merkitys on harrastuksellemme tärkeää. Veneilevät kalastuksenharrastajat ja kesämökkien kalastavat omistajat, joilla useimmiten on myös vene, tarvitsevat myös vapaita rantoja kalastaakseen niiden läheisyydessä ja rantautuakseen ajoittain. Suunnittelun käyttämän tarvemitoituksen ym. kohdalla kalastuksen harrastajien ja harrastuksen tarpeiden ja tavoitteiden aliarvioiminen on lopputuloksena em. taulukosta ilmenevän asenteen perusteella.

Jokamiehenoikeuden periaattein virkistyskäyttöön hyödynnettävien vapaiden rantojen määrittelyssä vapaa-ajankalastuksen harjoittamisedellytykset vaativat mm. rannan ulkopuolella olevan vesialueen ja vesikasvillisuuden tarkastelua sekä kapeikkojen ja väylien vaikutuksen arviointia. Luonnoksesta ilmenevällä tavalla nämäkin jäävät tekemättä. Kalastusharrastus on mahdollista hyvinkin erilaisilla

vesialueilla ja rannoilla. Sitä ei voi tarkastella vain selvittelemällä rantautumispaikkoja, yksittäisiä kohdealueita, satamia tms. Rakentamattomaksi jätettävien rantojen määrä ja niiden edustalla olevan vesialueen sopivuus myös rannalta kalastamiseen ovat eräitä vapaa-ajankalastuksen kannalta merkittäviä kaavan laatua kuvaavia tekijöitä. Sivulla 138 kohdassa "Vapaa-alueiden määrä" lähestytään asiaa vapaa-ajankalastuksenkin kannalta asiallisesti, mutta riittämättömästi. Rantojen edustan vesialueen sopivuus kalastamiseen on sen rakentamattomuuden ohella tärkeää.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kiittää sille suodusta mahdollisuudesta kommentoida tätä luonnosta ympäristöoppaaksi näinkin myöhäisessä vaiheessa. Tätä aihepiiriä koskevissa kysymyksissä keskusjärjestömme toivoo yhteistyön alkavan tulevaisuudessa huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö huomauttaa lopuksi, että järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme valtakunnallista järjestöä, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa niin, että kolme valtakunnallista keskusjärjestöä ovat organisoitunut yhdeksi valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n toimesta ja nimissä, vaikka viitekirje on osoitettu sen yhdelle jäsenjärjestölle Suomen Kalamiesten Keskusliitolle. 
Powered by WebUpdate