25.04.2017 02:03
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2003 >> Kalastusoppaan ammattitutkinto 
 
 
 
 
 
KALASTUSOPPAAN AMMATTITUTKINTO

Kalastusoppaan erikoisammattitutkinnon tarpeellisuus 7.1.2003

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maassamme toimivien vapaa-ajankalastajien valta­kunnallisten järjestöjen perustama yhteenliittymä, joka asteittain ottaa hoitaakseen jäsenjärjestöjensä -Suomen Kalamiesten Keskusliiton, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton ja Suomen Urheilukalastajain liiton - toiminnat. Jäsenjärjestöissä on mukana yli 1000 paikallista kalakerhoa ja kalastusseuraa, joihin kuuluu yli 70 000 henkilöjäsentä. Mukana on niin omatoimisesti lähivesillään kalastavia kuin kalastusmatkailupalvelujakin käyttäviä kalastuksenharrastajia. Jäsenjärjestöillä on vuosikymmenten kuluessa ollut monenlaisia yhteyksiä kalastusmatkailua tarjoaviin yhteisöihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jotkut kalastusseurat ovat toimialueillaan olleet myös mukana mm. opaspalveluja järjestämässä. Kehitys kalastukseen liittyvällä matkailualalla on viime vuosikymmenen aikana edennyt melko ripeästi ja tuonut kuvaan mukaan mm. tuotteistamisen ja erikoistumisen. Samanlaista kehitystä on nähtävissä myös järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien joukossa. On ilmeistä, että jäsenkuntamme sisältää nykyisin runsaammin selkeästi laatutietoisia, kotivesiensä ulkopuolelta ajoittain kalastusmatkailupalveluja hankkivia henkilöitä kuin matkoillaan sattumanvaraisesti kalastelemaan tyytyviä matkailijoita.

Kalastuspalvelujen kysyntä on jatkuvasti voimistunut kautta Suomen. Kotimaiset kalastusmatkailupalveluja haluavat henkilöt hakeutuvat yleensä kalastamaan vesille, missä heidän hallitsemillaan kalastustavoilla voi saada saaliikseen kotivesillä kenties harvinaisempia tai kokonaan sieltä puuttuvia kalalajeja. Ympäri Suomen on taas kalavesiä, missä ulkomaiset kalastusturistit voivat hyvällä opastuksella kokea kalastuksessaan monenlaisia elämyksiä niin heille uusista saalislajeista kuin meille tavanomaisista kalastusmenetelmistä. Molemmat edellä mainitut henkilöryhmät edellyttävät hyvää palvelua, johon kalastusoppaan palvelut olennaisesti sisältyvät.

Kalastusopas ei ole mikään "suojattu" ammattinimike. Sen on voinut ottaa käyttöönsä kuka tahansa. Aikoinaan jopa viranomaispiireissä uskottiin, että ammattimaisesta kalastuksesta luopumaan joutuvia kalastajia pystyttäisiin kouluttamaan palveluhenkisiksi kalastusoppaiksi ja matkailuyrittäjiksi. Palvelujen kysynnän kasvaessa ja ansaitsemisedellytysten parantuessa oppaita on ilmaantunut yhä enemmän. Samalla myös maan eri puolille on syntynyt erilaisia koulutustapahtumia ja kursseja, joissa koulutetaan mm. lehti-ilmoitusten mukaan eräoppaita, kalastus- tai urheilukalastusoppaita jne. On myönnettävä, että eräät nykyisistä kalastusoppaista ovat työnsä taitavia ammattimiehiä, jotka pääosin omatoimisesti ovat kouluttautuneet alalle. Näin sattumanvarainen ei tilanne saisi olla matkailualamme yhdellä merkittävällä sektorilla. Tähän kysymykseen on kiinnitetty monissa kalastusmatkailua/matkailukalastusta käsittelevissä tapahtumissa, muistioissa, kirjoituksissa ym. Erityisesti kielitaidon merkitystä on kaikissa yhteyksissä korostettu.

Kalastusoppaan erikoisammattitutkinnon tarpeellisuudesta, mistä lausuntoamme on pyydetty, ei nykyisin ole järjestömme piirissä mitään epäilystä. Kehitys matkailuelinkeinon ja erityisesti luontomatkailun piirissä viittaa kalastusmatkailupalvelujen lisääntyvään kysyntään. Kalastusoppaita tarvitaan niin itsenäisinä yrittäjinä kuin myös alan organisaatioiden palveluksessa olevina työntekijöinä. Monipuoliseen työhönsä he tarvitsevat vahvan peruskoulutuksen ja selkeän kalastusmatkailuun liittyvät erikoistumisen. Tulevassa koulutuksessa on tarpeen huolehtia seuraavien aihepiirien sisällyttämisestä opetusohjelmaan:

  • Suomen vesi- ja rantaluonnon ominaisuudet, erityispiirteet sekä kestävän kehityksen mukainen toiminta maastossa kaikkina vuodenaikoina
  • kalataloutemme perusteet ja nykytila
  • vapaa-ajankalastuksemme tiedot ja taidot sekä ainakin eurooppalaisten kalastusharrastukseen liittyvä perustuntemus
  • englannin kieli ja kala-alan terminologia 
  • kalastustapahtumien suunnittelu ja tuotteistaminen sekä niiden markkinointi
  • yritystoiminnan perusteet

  
Powered by WebUpdate