31.03.2017 01:41
Jäsenille
  Etusivu >> Kalastus >> Kalastuslain kokonaisuudistus >> Vaelluskalat


 
 
 
 
 
 
VAELLUSKALAT

Tietoa Itämeren lohesta ja sen kalastuksesta sekä lohikannan tilasta ja tulevaisuudesta

SVK:n lausunto
Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmästä (U 53/2011 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Itämeren lohikanta)

Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Itämeren lohikanta)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta 24.11.2011

SVK:n tiedote
Kalastusmatkailussa pyydetty lohi on 20 kertaa arvokkaampi kuin lohi elintarvikkeena

Euroopan Parlamentin Neuvoston asetus (Ehdotus)
Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta

SVK:n lausunto Maa- ja Metsätalousministeriölle
Lausunto Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta

Maa- ja metsätalousministeriön 29.12.2010 asettaman työryhmän mietintö
Suomessa lisääntyvien Itämeren lohikantojen tila tieteellisen havaintoaineiston perusteella

Lohiasetuksen reflektiotyöryhmä

Laskelmia ja tutkimuksiin perustuvia faktoja sosio-ekonomisista tekijöistä

Lohenkalastuksen taloudelliset vaikutukset
Lohen ammattikalastus Pohjanlahden maakunnnissa ja lohen vapaa-ajankalastus Tornionjoella ja Simojoella 
Powered by WebUpdate