30.04.2017 10:04
Jäsenille
  Etusivu >> Kilpailutoiminta >> Säännöt >> SM-särkipilkki 
 
 
 
 
 
SM-SÄRKIPILKKI
SM-SÄRKIPILKIN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
Särkikala Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille kalastuksen harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
- miesten sarjassa 20-59 vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävä ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa 20-59 vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävä ja sitä vanhemmat
- nuorten alle 19 -vuotiaiden sarjassa
- nuorten alle 15 -vuotiaiden sarjassa
- nuorten alle 12 -vuotiaiden sarjassa

Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna19, 18,17,16 vuotta täyttävät kilpailijat.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15,14,13 vuotta täyttävät kilpailijat. Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat.

2 §
Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

3 §
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 §
Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 §
Kilpailuaika on neljä tai viisi tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puoli tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Avannon tekoa ei saa aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on puoli tuntia aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

6 §
Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.

7 §
Kilpailualueella harjoittelu (pilkkiminen ja avantojen teko) on kiellettyä 7 vrk (alkaen klo 00:00) ennen kilpailun alkua. Myös kilpailijoiden liikkuminen kilpailualueella tänä aikana on kielletty.  Puhelimen käyttö on kielletty, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.

Kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin hakemuksesta lääkärintodistusta vastaan antaa luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön.

8 §
Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi - tai useampihaarainen koukku, pois lukien tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi tai useampihaarainen koukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Vain eläinkuntaan kuuluvat syötit ovat sallittuja. Syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien, kuten ryynien, toukkien, matojen ym. pudotteleminen avantoon on kielletty kilpailun aikana ja kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

9 §
Kilpailukalaksi hyväksytään kaikki särkikalojen (Cyprinidae) heimoon kuuluvat kalat sekä niiden risteytymät. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon.

10 §
Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten mitalisijojen kohdalla sama, sijoitus jaetaan ja jätetään seuraava sija jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

11 §
Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12 §
Kilpailussa on jokaisella oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailijalla on oltava oma henkilökohtainen jääkaira. Alle 12-vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Alle 12-vuotiaille saa olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.

Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

13 §
Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

14 §
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 §
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

16 §
Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

17 §
Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 
Powered by WebUpdate