25.04.2017 02:01
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2015 
 
 
 
 
 
LAUSUNNOT 2015

- Lausunto luonnoksesta asetukseksi rikesakkorikkomuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi, 4.12.2015

- Lausunto luonnoksesta ELY-keskusten, TE-keskusten ja KEHA-keskusten maksuasetukseksi 2016, 4.12.2015

- Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 4.12.2015

- Lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 24.11.2015

- Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016, maa- ja metsätalousministeriön hallinnon pääluokka/ kalatalous, 11.11.2015

- Lausunto luonnoksesta kalastusasetukseksi, 15.10.2015

- Lausunto ehdotuksesta Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2016, 18.9.2016

Lausunto ehdotuksesta Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2016, 17.9.2016

- Lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2016, 8.9.2015

- Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 2016, 10.6.2015

- Lausunto luonnoksesta kalastusasetukseksi, 15.5.2015

- Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi, 31.3.2015

- Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämeren lohikantoja ja niiden kalastusta koskevaan monivuotiseen suunnitelmaan, 4.2.2015

- Lausunto hallituksen kalastushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 2.2.2015 

- Lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella  vuonna 2015 kalastussäännön 16§ mukaisesti, 30.1.2015

- Esityksiä uuteen kalastusasetukseen, 14.1.2015 
Powered by WebUpdate