30.04.2017 10:08
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2016 
 
 
 
 
 
LAUSUNNOT 2016

- Lausunto ehdotuksesta Suomen ja Norjan väliseksi sopimukseksi Tenojoen kalastuksesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, 23.11.2016, mmvk

- Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmäksi, 10.11.2016

- Lausunto yhteisaluelain muutostarpeista, 31.10.2016

- Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017, maa- ja metsätalousministeriön hallinnon pääluokka 30/ kalatalous (HE 134 / 2016 VP), 19.10.2016

- Lausunto Tenojoen kalastussopimuksen hyväksymisestä ja liitännäisistä säädöksistä, 17.10.2016

 - Lausunto hallituksen esityksestä Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (HE 103/2016 VP), 15.9.2016

- Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 2017, 26.9., mmvk

 - Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 2017, 22.9., ymvk

- Lausunto sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmasta, 2.9.2016

 - Lausunto koskien rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitan nostoa Suomenlahdella ja siihen laskevissa vesistöissä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten toimialueilla, 30.8.2016

- Lausunto Tenojoen kalastussopimuksesta ja siihen liittyvästä kalastussäännöstä, 4.8.2016

- Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 2017, 9.6.2016

-  Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 2017, 7.6.2016

- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 18.5.2016

- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta, 4.5.2016

- Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muut-amisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta, Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 3.5.2016

- Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista, 28.4.2016

- Vaatimus koskien kaupallisten kalastajien poikkeuslupahakemusta kymmenellä isorysällä kalastamiseen viideksi vuodeksi kolmea kilometriä lähempänä Kymijoen Korkeakosken- ja Huumanhaaran suuta, 28.4.2016

- Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla, 8.4.2016 

- Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksesta, 21.3.2016

- Lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahaston innovaatio-ohjelmia koskevasta käyttösuunnitelmasta, 11.3.2016

- Lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 VP), 17.2.2016 
Powered by WebUpdate