25.04.2017 02:02
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2017 
 
 
 
 
 
LAUSUNNOT 2017

Lausunto Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmasta vuosille 2017-2022, 18.4.2017

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenojoen vesistössä kalastussopimukseen perustuvista kalastusluvista, 5.4.2017

Lausunto alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien tekemistä ehdotuksista vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin Rannikko-Suomessa, 31.3.2017

Lausunto alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien tekemistä ehdotuksista vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin Järvi-Suomessa, 31.3.2017

Lausunto alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien tekemistä ehdotuksista vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin Pohjois-Suomessa, 31.3.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 24.3.2017

Lausunto Hossan kansallispuisto koskevaksi laiksi (HE 260/2016 VP), 22.3.2017, ymvk 

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista, 28.2.2017

Lausunto Hossan kansallispuistoa koskevaksi laiksi (HE 260/2016 VP), 16.2.2017, mmvk 

Muistutus Hillonlahden asemakaavamuutoksesta 466 Haminassa, 9.2.2017

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa verkkorajoituksen poistamista kalastuslaista, 2.2.2017

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa yli 64-vuotiaiden maksuvapauden poistamista kalastonhoitomaksusta, 2.2.2017

Lausunto luonnoksesta Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelmaksi, 26.1.2017

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi venekulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, 10.1.2017 
Powered by WebUpdate