25.04.2017 03:55
Jäsenille
  Etusivu >> Nuorten sivut >> Kalakaveri 2006-2010 
 
 
 
 
 
KALAKAVERI 2006-2010

Kalastusseurojen nuorisotyön tukemiseksi käynnistettiin Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirien alueella 21.8.2006 kalakaveri- hanke. Hankkeeseen palkattiin kokopäiväinen työntekijä, joka vastaa hankkeen etenemisestä. Hanke laajennettiin valtakunnalliseksi ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Rahoitus hankkeeseen muodostuu vuosittain alueen Te - keskuksilta haettavista kalastuksenhoitomaksuvaroista, Maa- ja metsätalousministeriön kalatalouden edistämiseen myöntämästä erityisavustuksesta, keskusjärjestön omasta rahoituksesta sekä vapaaehtoistyöstä. Lisäksi hankkeen aikana jaetut materiaalit, kuten kalastusvälineet tulivat Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön yhteistyökumppaneilta.

Hankkeen ensisijainen tarkoitus on toimia kalastusseurojen nuorisotyön tukena, etsien ja keksien uusia toimintamalleja ja yhteistyökumppaneita nuorisotyön tekemiseen. Lisäksi hanke auttaa seuroja erilaisten hakemusten teossa ja raportoinnissa, sekä kouluttaa seurojen jäsenistöä tarpeen mukaan nuorisotyöhön.

Tiedotus hankkeesta järjestettiin kalastusseurojen, piirien sekä ei kalastavien järjestöjen kokouksissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi hanketta esiteltiin seurakirjeissä, vapaa-ajankalastaja lehdessä sekä paikallisissa sanomalehdissä.

Pitkäaikaisten, vuodesta toiseen kestävien toimintojen saaminen kalastusseuroille, on hankkeessa ensiarvoisen tärkeää.

Näillä sivuilla käsitellään Kalakaveri-hankkeen aikana esiin tulleita asioita, sekä                  toimintamalleja, mitä hankkeessa on käytetty. 
Powered by WebUpdate