25.04.2017 02:05
Jäsenille
  Etusivu >> Nuorten sivut >> Kalakaveri 2006-2010 >> Yhteistyö 
 
 
 
 
 
YHTEISTYÖ

Yhteistyön ideana on, että järjestetään toimintaa, josta tehdään yhteistuumin parempaa. Tällä tavoin on mahdollista yhdistää voimat yhteiseen ponnistukseen, vaikkapa suuren tapahtuman järjestämiseen. Yhteistyö voi liittyä joko yksittäisiin tapahtumiin tai pidemmän aikavälin, esim. vuodesta toiseen toimivien kerhojen pitoon.

Yhteistyö voi olla hyvin kattavaa, jolloin siihen kuuluu lähes kaiken toiminnan järjestäminen yhteisesti esim. kalastusseurojen kesken. Jos resursseja on vähän, yhteistyö voi olla ainoa mahdollisuus pitää haluttuja toimintoja yllä.

Yhteistyön keinoin voidaan tavoitella mm. keskinäisen kilpailun vähentämistä, toiminnan edellytysten turvaamista ja yhteisten, toimivien käytäntöjen luomista.

Kalakaveri- hankkeessa yhteistyötä on pyritty saamaan kalastusseurojen kesken sekä kalastusseurojen ja ei kalastavien järjestöjen välille. Lisäksi tärkeä yhteistyökumppani koulu, on ollut mukana monissa eri toiminnoissa, mitä hanke on kalastusseurojen kanssa järjestänyt.

Kun kysymyksessä on sama päämäärä, voidaan sitä tavoitella myös yhdessä.

Viranomaiset lähtevät mielellään mukaan nuorisotyöhön

Ohjeet koulujen kanssa käytävään yhteistyöhön löytyvät täältä: 
Powered by WebUpdate