25.04.2017 02:05
Jäsenille
  Etusivu >> Nuorten sivut >> Kalakaveri 2006-2010 >> - ennen aloittamista 
 
 
 
 
 
- ENNEN ALOITTAMISTA

 

Ennen kerhotoiminnan aloittamista pidetään suunnittelupalaveri, johon kutsutaan kaikki kerhon vetäjät päättämään seuraavista asioista:

Kerhoiltojen ohjelma

Etukäteen sovitussa ohjelmarungossa päätetään jokaisen kerhoillan ohjelma sekä kenen vetovastuu milloinkin on. Tämä helpottaa kerhoiltojen järjestämistä. Ohjelmarunkoon liitetään vetäjien yhteystiedot ja sitä jaetaan kerhoon osallistuville nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Kokoontumisaikataulu ja paikka

On tärkeää, että kerhotila ja kellonaika pysyvät samana koko kauden ajan. Muuttuvat kerhotilat ja aikataulut saavat nuoret ja vanhemmat hämilleen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kalastusreissujen pitää noudattaa edellä mainittua aikataulua. Toimintaa suunnitellessa muuttuneesta aikataulusta on tiedotettava vanhemmille ja nuorille hyvissä ajoin.

Kohderyhmästä

Vaikka kerho olisi tarkoitettu nuorille, ei aikuisten ulossulkeminen kerhoilloista ole järkevää. Samalla, kun nuorille opetetaan kalastusvälineiden valmistamista, voi aikuiset vaihtaa kuulumisia ja oppia myös itse uusia keinoja valmistaa kalastusvälineitä. Kalastuskerho on parhaimmillaan juuri silloin, kun paikalla on liikaa vetäjiä.

Tilojen hankinta

Ensisijaisesti pyritään hankkimaan kerhon käyttöön maksuttomat tilat. Eri kaupungeissa käytäntö on erilainen. Toisissa kaupunki antaa ilmaiset tilat, kun taas toisissa pyydetään vuokraa. Tyypillisiä kerhotiloja ovat: kaupungin tai kunnan nuorisotilat ja kerhohuoneet, seurakuntien tilat, 4H:n tilat, koulujen käsityöluokat, partiolaisten tilat sekä yksityiset tilat, kuten seurojen talot ym.

Tarvikehankinnat

Kalastusvälineiden valmistamiseen tarvittavien työkalujen määrä vaihtelee toiminnan mukaan. Pilkkejä tehdessä tarvitaan tinaa ja kolveja, vaappuja tehdessä balsaa ja maalausvälineitä. Yleisesti käytössä on, että käytettävät materiaalit ostetaan kerholle kerhobudjetista ja työkalut kalastusvälineiden valmistamiseen tuo kerhoillan vetäjä. Kerhoissa käytettäviä työkaluja ja materiaaleja kannattaa kysyä myös vapaa-ajankalastajapiireiltä.

Rahoitus

Ennen toiminnan aloittamista on syytä miettiä, paljonko rahaa tarvitaan sen pyörittämiseen. Kesken kauden loppuun käytetty budjetti voi uhata koko kerhon pitämistä. Ohjelmarungon tekeminen kerholle esim. syys- ja kevätkaudeksi auttaa erottamaan ne kerhotoiminnat, joihin rahaa kuluu. Mahdollisia rahoituslähteitä ovat mm. TE-keskuksen kalatalouden edistämismäärärahat, kaupungeilta ja kunnilta anottavat avustukset, osallistumismaksut ja yksityiset sponsorit.

Tiedotus

Alkavasta kerhosta tiedottaminen on aloitettava hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kerhoiltaa. Ilman tiedotusta nuoret eivät osaa tulla paikalle. Paikallislehdet ja -radio tekevät mielellään ennakkojuttuja nuorisotoiminnan järjestämisestä. Tiedottamisen keinoja ovat mm: tiedottaminen kohderyhmälle eli nuorille, julkisesti tiedottaminen ja tiedottaminen nuorten vanhemmille sekä sanomalehtien järjestöpalstat, kauppojen ilmoitustaulut, paikallisradio, lehtijutut sekä piirin ja seuran internet-sivut. 
Powered by WebUpdate