25.04.2017 04:01
Jäsenille
  Etusivu >> Nuorten sivut >> Kalakaveri 2006-2010 >> - järjestäminen 
 
 
 
 
 
- JÄRJESTÄMINEN

Messujen järjestely aloitetaan sopimalla tietyn koulun kanssa tapahtuman järjestämisestä. Kun koulu on sitoutunut tapahtumaan antamalla tilat, sekä tuomalla oppilaat messuille, voidaan tapahtumaan alkaa etsiä esittelijöitä.

Messuesittelijät

Erilaisia yhteistyökumppaneita messuille löytyy helposti. Alueen kalastusseurat, kalastusalueet, metsästysseurat, 4h, partio, kalastusviranomaiset, neuvontajärjestöt ym. lähtevät mielellään mukaan hyvään toimintaan. Vaikka messut kulkisivat kalastus- ja erämessujen nimellä, ei mikään estä ottamasta mukaan toimijoita myös muilta aloilta. Esim. pelastusviranomaiset osallistuvat nuorille tarkoitettuihin tapahtumiin mielellään. Kun esittelijöitä on tulossa messuille n.8-10, pidetään yhteispalaveri, jossa käydään lävitse jokaisen esittelijän toiminta. Näin estetään päällekkäisyydet itse tapahtumassa.

Lahden Perhokalastajat esittelemässä perhonsidontaa nuorten messuilla 2009

Messujen ohjelma

Ohjelman tulisi olla mahdollisimman monipuolinen, jotta jokaiselle oppilaalle löytyisi jotakin mieluista. Hyvässä tapahtumassa on aina myös käytännön tekemistä esim. tarkkuusheittoa (onki, virveli, perho). Muita tapahtumaan sisällytettäviä toimintoja voi olla mm. kalankäsittely, välineitten esittely, oman seuratoiminnan esittely sekä erilaiset tietokilpailut. Parhaiten oppilaat saadaan innostumaan tapahtumasta, kun heillä on jotain tekemistä.

Paikka

Messuilla on monta esittelijää, joten ne vaativat paljon tilaa. Paras paikka järjestämiseen on koulujen liikuntasalit. Huomioitavaa on, että messut järjestetään koululla, johon on muidenkin koulujen helppo tulla. Messut voidaan järjestää myös yhdelle koululle, jos siinä on riittävästi oppilaita.

Koulujen liikuntasalit ovat hyviä paikkoja järjestää messuja 

Kohderyhmä

Messuille osallistuvien oppilaiden ikä riippuu messuohjelmasta. Jos ohjelmassa on harrastusten esittelyä, käy se kaikille kouluikäisille. Tällöin mukaan voidaan myös kutsua, lähiseudun esikouluikäiset. Jos messut ovat eriammattialojen esittelyä, sopii se parhaiten ylä-asteikäisille.

Rahoitus

Messujen järjestäminen ei vaadi paljon rahaa. Messuille tuleville esittelijöille hyöty tulee oman toiminnan esittelystä, ja tunnetuksi tekemisestä. Koska kyse on talkootyöstä, jokainen hoitaa itse messuista itselleen aiheutuvat kulut.

Tarvikehankintoja ei tarvitse tehdä, koska jokainen esittelijä tuo omassa esittelyssään tarvittavat materiaalit itse. Koululta voi pyytää päiväksi käyttöön videoita, jos esittelijät niitä tarvitsevat. Järjestäjät päättävät itse, korvaavatko talkoolaisille matkakulut ja päivärahat.

Tiedotus

Järjestettäessä messut paikkakunnan kaikille kouluille, ovat tiedotteet toimitettava jokaiselle koululle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Jotta etukäteen tiedetään montako koulua ja oppilasta messuille osallistuu, on syytä velvoittaa koulut ilmoittamaan osallistuva oppilasmäärä etukäteen. Tämä helpottaa oppilasryhmien jakamista tasaisesti, koko tapahtuman ajaksi. Jos tapahtuma järjestetään vain yhdelle koululle, voivat kyseisen koulun opettajat keskenään sopia aikataulusta luokkien kesken.

Paikallislehdet ja -radiot tekevät mielellään juttuja nuorisotoiminnasta. Tätä tulee hyödyntää myös messujen yhteydessä, kutsumalla toimittajat paikalle.

 

  
Powered by WebUpdate