24.03.2017 14:22
Jäsenille
  Etusivu


 
 
 
 
 
 
AJANKOHTAISTA
RSS
Näytä poistuneet

Vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan uuden lohiasetuksen vaikutuksista luonnonlohikantoihin

24.03.2017

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu asetuksia lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa sekä Tornionjoen edustan merialueella. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii varhennetun kalastuksen poistamista lohiasetuksesta sekä terminaalikalastusalueiden uudelleen järjestämistä sellaisiksi, että lohisaalis koostuu kompensaatioistutuksiin tarkoitetuista viljellyistä lohista.

Niukka mutta komea ennätyskalavuosi

24.03.2017

Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana ainoastaan viisi uutta ennätystä. Uudet ennätykset olivat sitäkin komeampia, suurimpana 26,09 kg turska. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 79 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Kuhmon Pajakkakoski valittiin vuoden lähikalastuskohteeksi

20.03.2017


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden lähikalastuskohteeksi Kuhmon Pajakkakosken. Vuoden lähikalastuskohde valitaan osana järjestön Lähelle kalaan -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ja tehdä tunnetuksi Suomen kaupunkien lähikalastuskohteita. Valinnassa otetaan huomioon muun muassa kalastuspaikan sijainti, kalan saamisen todennäköisyys, saavutettavuus, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja tiedon saatavuus.

Järjestöt: Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivitys uuden ajan alku Suomen kaltoin kohdelluille kalakannoille

17.03.2017

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF Suomi pitävät merkittävänä edistysaskeleena, että Lapin ELY-keskus on päättänyt aloittaa Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivityksen. Se vaatii voimayhtiöitä rakentamaan kalatiet Kemijoen voimalaitoksiin. Kalatiet mahdollistaisivat uhanalaisten vaelluskalojen nousun Ounasjoen ja Kemijoen laajoille lisääntymisalueille.

Koulutustilaisuus nuorisotoimijoille

14.03.2017

SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta kutsuu nuorisotoiminnasta kiinnostuneet läntisen alueen Ohjaajatreffeille! Tilaisuus on suunnattu erityisesti vapaa-ajankalastajapiirien nuoriso- ja perhetoimikuntien jäsenille sekä seurojen nuorisotoimijoille. Myös kummit ovat tervetulleita.
Ohessa järjestetään myös Nuori vetäjä-koulutuksen ensimmäinen osio, joten kaikki innokkaat 16-20-vuotiaat nuoret mukaan koulutukseen!
Koulutus järjestetään Vaasassa Alskathemmetin leirikeskuksessa 28.-29.4.2017.

Kalastajan Sähkö täyttää vuoden

09.03.2017

"Halusimme tuoda jotain erilaista ja uutta, yhteisiä arvojamme tukevaa markkinoille. Yhteistyöneuvottelujen tuloksena syntyi keväällä 2016 hieno, sähkötuote: Kalastajan sähkö. Ensimmäinen vuosi on sujunut hyvin ja yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin", iloitsevat Ekosähkö Oy:n markkinointipäällikkö Sanna Laine ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) tiedottaja Jaana Vetikko.

Kolkonjärvi oli kitsas SM-pilkkijöille

04.03.2017

Tänään lauantaina 4. maaliskuuta kisattu SM-pilkki keräsi 1774 pilkinnän harrastajaa Rantasalmen Kolkonjärvelle. Oikukkaana tunnettu savolaisjärvi ei päästänyt kilpailijoita helpolla, vaan pärjääminen vaati sekä kovaa työtä että himpun verran onnea. Kahden kilon ylitys oli suoranainen temppu. Siihen pystyi tällä kertaa vain neljä kilpailijaa.

Lohenkalastuksen rajoitukset

02.03.2017

Lausuntomme luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista.

Rapala Rahaston avustukset kaudelle 2017 haettavana

17.02.2017

Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhdessä perustama Rapala Rahasto etsii jälleen kotimaisia vapaa-ajankalastusta edistäviä avustuskohteita.

Vapaa-ajankalastajat eivät hyväksy verkkorajoituksen poistamista

13.02.2017

Kalatalouden Keskusliitto (KKL) on tehnyt uuden kalastuslain "valuvioista" korjauslistan, joka on lähetetty eduskunnalle. Lista sisältää muun muassa ehdotuksen vapaa-ajankalastuksessa nykyisin sallitun kahdeksan verkon rajoituksen poistamisesta tai kasvattamisesta kahdeksaan verkkoon kalastajaa kohden, kun nykyisessä laissa rajoitus on pyynti- tai venekuntaa kohden. Lisäksi siinä esitettäneen alueellisen kalastusviranomaisen toimivallan rajoittamista verkkokalastuksen säätelyssä.

Oikea käsittely takaa laadukasta kalaa ruokapöytään

08.02.2017


Nyt pilkkikauden ollessa parhaimmillaan on aika muistuttaa saaliin oikeasta käsittelystä. Pilkkisaalista ei saa päästää jäätymään. Muuten sen käsittely ei poikkea avovesikauden saaliin käsittelystä.  Käsittely alkaa kalan noustessa avannosta. Se on tainnutettava välittömästi napakalla iskulla aivojen kohdalle, jotka sijaitsevat hieman silmien tasalta taaksepäin. Oikein tähdätty sopivan voimakas isku lopettaa kalan välittömästi ja katkaisee sen stressitilan.

Nuoret kalastajat sukelsivat talveen 4.2. - pilkkivavat kädessään

05.02.2017


Satavuotiaan Suomen ensimmäinen luonnonpäiväviikonloppu tarjosi talvisesta luonnosta kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa kalastusta ohjatusti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön järjestämällä valtakunnallisella nuorten pilkkileirillä Pälkäneellä.

Vapaa-ajankalastajat eivät hyväksy verkkorajoituksen poistamista

03.02.2017

Uuden kalastuslain keskeisenä tavoitteena on turvata kalojen luontainen lisääntyminen ja kalakantojen elinvoimaisuus, jotka ovat edellytyksiä kestävälle kalastukselle. Kalastuksen säätely on keskeisin työkalu tavoitteiden saavuttamisessa. Tappaviin pyydyksiin kuuluvilla verkoilla saadaan tahtomattaankin monia ei-toivottuja saaliita, kuten alamittaisia kuhia ja uhanalaisia lohikaloja. Tämän vähentämiseksi lakiin kirjattiin vapaa-ajankalastajien verkkokalastusta koskeva rajoitus. Nyt kuitenkin Kalatalouden keskusliitto (KKL) yrittää saada lain auki poistaakseen verkkomääräsäädöksen.

Eläkeläisistä tehtiin Troijan hevonen - tarkoituksena vesittää uuden kalastuslain kestävään kalastukseen tähtäävät säädökset

03.02.2017

Kalatalouden keskusliitto (KKL) yrittää eläkeläisiä syyttämällä saada uuden kalastuslain auki. Raha-ahneuden lisäksi heidän tavoitteena on poistaa lakiin kirjattu vapaa-ajankalastuksen verkkomäärärajoitus. Nykyinen kirjaus on merkittävä askel kohti laille asetettujen luontaisten kalakantojen elinvoimaisuuden turvaamista.
Samaan aikaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on keskittynyt Maa- ja metsätalousministeriön edellyttämänä uuden lain toimeenpanoon. Vastaava toimeksianto koskee myös KKL:a, mutta havaittujen ulostulojen perusteella tämä työ näyttää unohtuneen.

SVK:n lausunto luonnoksesta Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelmaksi

30.01.2017

Järjestömme pitää erittäin hyvänä, että Vuoksen vesistöalueen voimakkaasti taantuneille harjuskannoille ollaan laatimassa elvytysohjelmaa. Ohjelman tarkoitus on turvata Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen tulevaisuus erilaisilla hoitotoimilla. Kantojen elvyttämisessä ensisijaista on ohjelman mukaan selvittää mahdollisuudet parantaa luontaisen lisääntymisen tuloksellisuutta.

SVKn lausunto veneverosta

11.01.2017

SVK esittää, että esityksestä veneveroksi luovutaan, koska kalastusharrastus hankaloituisi ja turvattomuus lisääntyisi vesillä, eikä tasa-arvoisuusperiaate toteutuisi. 
Powered by WebUpdate