25.04.2017 03:51
Jäsenille
  Etusivu 
 
 
 
 
 
AJANKOHTAISTA
RSS
Näytä poistuneet

Koululaiset 100 Lasissa Fisuun Valtakunnallisena kalastuspäivänä

24.04.2017

Valtakunnallinen kalastuspäivä valtaa yhdessä koululaisten kanssa maamme vedet 17. toukokuuta. Ympäri Suomen järjestettävissä tapahtumissa opastetaan kalastuksen saloihin niin teorian kuin käytännönkin osalta. Vuoden teemana on "100 Lasissa Fisuun!" ja tempaus on osa Suomi 100 luonnonpäivät -tapahtumia.

Vapaa-ajankalastajat: uusien kalatalousalueiden rajoissa on vaelluskalat otettava huomioon ja maakuntauudistuksessa on kalatalouden edunvalvonta turvattava

22.04.2017

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) tyrmää kevätkokouksessaan yhteistyöryhmien tekemät ehdotukset kalatalousaluerajoiksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä, koska niissä ei ole otettu huomioon vaelluskalojen elinkiertoa. Maakuntauudistuksessa järjestö vaatii kalataloushallinnon itsenäisen päätöksenteon turvaamista.

Kansanedustaja Ville Skinnari Vapaa-ajankalastajien puheenjohtajaksi

22.04.2017

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kevätkokouksessa Helsingissä 22.4.2017 valittiin järjestön puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 kansanedustaja Ville Skinnari ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Uhanalaisten vaelluskalojen suojeluun vauhtia lakimuutoksella

11.04.2017

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF esittävät vesilakiin muutosta, jolla voitaisiin vauhdittaa kalateiden rakentamista. Kalateiden rakentamisesta hyötyisivät etenkin uhanalaiset vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, joiden kulku lukuisissa joissa ja puroissa pysähtyy patoihin.

Kalabongausta koululaisille

11.04.2017


Dramaattinen korotus Tenon kalastuslupiin, nuorilla korotus lähes 10 000 prosenttia

06.04.2017


Euroopan suurimman lohijoen, Tenon osalta on käyty tänä keväänä uudet rajajokisopimusneuvottelut Norjan ja Suomen välillä. Uusi sopimus hyväksyttiin maaliskuussa. Sopimuksen uudistuttua muutetaan myös kalastuslupien hinnoittelu. Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos lupahinnoista järkytti lohenkalastajia.

Vapaa-ajankalastajat tyrmäävät Rannikko-Suomen yhteistyöryhmien ehdotukset kalatalousaluerajoiksi

03.04.2017

ELY-keskukset ovat pyytäneet sidosryhmiltään lausunnot kalatalouden yhteistyöryhmien tekemistä ehdotuksista uusien kalatalousalueiden rajoiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää rajaehdotuksia Pohjois-Suomessa (Lapin ELY-keskus) hyvinä. Myös Järvi-Suomessa (Pohjois-Savon ELY-keskus) uudet rajat noudattavat pääosin uuden kalastuslain tavoitteita, mutta Rannikko-Suomen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) esitys saa järjestöltä kovaa kritiikkiä.

 

Kala- ja ympäristöasioiden itsenäisyys ja rahat tulee turvata maakuntauudistuksessa

27.03.2017

Kalatalouden ja vesienhoidon tehtävät siirtyisivät uudessa aluehallintouudistuksessa valtion aluehallinnolta maakuntiin. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen luonnonsuojeluliitto vaativat, että yleistä etua valvovilla kalatalous- ja ympäristöviranomaisilla on jatkossakin itsenäinen mahdollisuus lausuntoihin, hakemuksiin ja valituksiin vesiluontoa muuttavista hankkeista. Kala- ja vesirahat on myös tärkeää "korvamerkitä", etteivät ne joudu kilpailemaan muiden rahojen kanssa.

Niukka mutta komea ennätyskalavuosi

24.03.2017

Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana ainoastaan viisi uutta ennätystä. Uudet ennätykset olivat sitäkin komeampia, suurimpana 26,09 kg turska. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 79 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan uuden lohiasetuksen vaikutuksista luonnonlohikantoihin

24.03.2017

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu asetuksia lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa sekä Tornionjoen edustan merialueella. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii varhennetun kalastuksen poistamista lohiasetuksesta sekä terminaalikalastusalueiden uudelleen järjestämistä sellaisiksi, että lohisaalis koostuu kompensaatioistutuksiin tarkoitetuista viljellyistä lohista.

Kuhmon Pajakkakoski valittiin vuoden lähikalastuskohteeksi

20.03.2017


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden lähikalastuskohteeksi Kuhmon Pajakkakosken. Vuoden lähikalastuskohde valitaan osana järjestön Lähelle kalaan -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ja tehdä tunnetuksi Suomen kaupunkien lähikalastuskohteita. Valinnassa otetaan huomioon muun muassa kalastuspaikan sijainti, kalan saamisen todennäköisyys, saavutettavuus, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja tiedon saatavuus.

Järjestöt: Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivitys uuden ajan alku Suomen kaltoin kohdelluille kalakannoille

17.03.2017

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF Suomi pitävät merkittävänä edistysaskeleena, että Lapin ELY-keskus on päättänyt aloittaa Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivityksen. Se vaatii voimayhtiöitä rakentamaan kalatiet Kemijoen voimalaitoksiin. Kalatiet mahdollistaisivat uhanalaisten vaelluskalojen nousun Ounasjoen ja Kemijoen laajoille lisääntymisalueille.

Koulutustilaisuus nuorisotoimijoille

14.03.2017

SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta kutsuu nuorisotoiminnasta kiinnostuneet läntisen alueen Ohjaajatreffeille! Tilaisuus on suunnattu erityisesti vapaa-ajankalastajapiirien nuoriso- ja perhetoimikuntien jäsenille sekä seurojen nuorisotoimijoille. Myös kummit ovat tervetulleita.
Ohessa järjestetään myös Nuori vetäjä-koulutuksen ensimmäinen osio, joten kaikki innokkaat 16-20-vuotiaat nuoret mukaan koulutukseen!
Koulutus järjestetään Vaasassa Alskathemmetin leirikeskuksessa 28.-29.4.2017.

Kalastajan Sähkö täyttää vuoden

09.03.2017

"Halusimme tuoda jotain erilaista ja uutta, yhteisiä arvojamme tukevaa markkinoille. Yhteistyöneuvottelujen tuloksena syntyi keväällä 2016 hieno, sähkötuote: Kalastajan sähkö. Ensimmäinen vuosi on sujunut hyvin ja yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin", iloitsevat Ekosähkö Oy:n markkinointipäällikkö Sanna Laine ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) tiedottaja Jaana Vetikko.

Kolkonjärvi oli kitsas SM-pilkkijöille

04.03.2017

Tänään lauantaina 4. maaliskuuta kisattu SM-pilkki keräsi 1774 pilkinnän harrastajaa Rantasalmen Kolkonjärvelle. Oikukkaana tunnettu savolaisjärvi ei päästänyt kilpailijoita helpolla, vaan pärjääminen vaati sekä kovaa työtä että himpun verran onnea. Kahden kilon ylitys oli suoranainen temppu. Siihen pystyi tällä kertaa vain neljä kilpailijaa.

Lohenkalastuksen rajoitukset

02.03.2017

Lausuntomme luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista.

Rapala Rahaston avustukset kaudelle 2017 haettavana

17.02.2017

Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhdessä perustama Rapala Rahasto etsii jälleen kotimaisia vapaa-ajankalastusta edistäviä avustuskohteita.

Vapaa-ajankalastajat eivät hyväksy verkkorajoituksen poistamista

13.02.2017

Kalatalouden Keskusliitto (KKL) on tehnyt uuden kalastuslain "valuvioista" korjauslistan, joka on lähetetty eduskunnalle. Lista sisältää muun muassa ehdotuksen vapaa-ajankalastuksessa nykyisin sallitun kahdeksan verkon rajoituksen poistamisesta tai kasvattamisesta kahdeksaan verkkoon kalastajaa kohden, kun nykyisessä laissa rajoitus on pyynti- tai venekuntaa kohden. Lisäksi siinä esitettäneen alueellisen kalastusviranomaisen toimivallan rajoittamista verkkokalastuksen säätelyssä.

Vapaa-ajankalastajat eivät hyväksy verkkorajoituksen poistamista

03.02.2017

Uuden kalastuslain keskeisenä tavoitteena on turvata kalojen luontainen lisääntyminen ja kalakantojen elinvoimaisuus, jotka ovat edellytyksiä kestävälle kalastukselle. Kalastuksen säätely on keskeisin työkalu tavoitteiden saavuttamisessa. Tappaviin pyydyksiin kuuluvilla verkoilla saadaan tahtomattaankin monia ei-toivottuja saaliita, kuten alamittaisia kuhia ja uhanalaisia lohikaloja. Tämän vähentämiseksi lakiin kirjattiin vapaa-ajankalastajien verkkokalastusta koskeva rajoitus. Nyt kuitenkin Kalatalouden keskusliitto (KKL) yrittää saada lain auki poistaakseen verkkomääräsäädöksen.

Eläkeläisistä tehtiin Troijan hevonen - tarkoituksena vesittää uuden kalastuslain kestävään kalastukseen tähtäävät säädökset

03.02.2017

Kalatalouden keskusliitto (KKL) yrittää eläkeläisiä syyttämällä saada uuden kalastuslain auki. Raha-ahneuden lisäksi heidän tavoitteena on poistaa lakiin kirjattu vapaa-ajankalastuksen verkkomäärärajoitus. Nykyinen kirjaus on merkittävä askel kohti laille asetettujen luontaisten kalakantojen elinvoimaisuuden turvaamista.
Samaan aikaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on keskittynyt Maa- ja metsätalousministeriön edellyttämänä uuden lain toimeenpanoon. Vastaava toimeksianto koskee myös KKL:a, mutta havaittujen ulostulojen perusteella tämä työ näyttää unohtuneen.

SVK:n lausunto luonnoksesta Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelmaksi

30.01.2017

Järjestömme pitää erittäin hyvänä, että Vuoksen vesistöalueen voimakkaasti taantuneille harjuskannoille ollaan laatimassa elvytysohjelmaa. Ohjelman tarkoitus on turvata Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen tulevaisuus erilaisilla hoitotoimilla. Kantojen elvyttämisessä ensisijaista on ohjelman mukaan selvittää mahdollisuudet parantaa luontaisen lisääntymisen tuloksellisuutta.

SVKn lausunto veneverosta

11.01.2017

SVK esittää, että esityksestä veneveroksi luovutaan, koska kalastusharrastus hankaloituisi ja turvattomuus lisääntyisi vesillä, eikä tasa-arvoisuusperiaate toteutuisi. 
Powered by WebUpdate