25.11.2014 03:32
Jäsenille
  Etusivu >> null
MyFly

 
 
 
 
 
 
 
AJANKOHTAISTA
RSS
Näytä poistuneet

SVK:n lausunto kalastuslakiesityksestä

21.11.2014

Lausunnossaan keskusjärjestö tarkastelee erityisesti lakiesityksen vaikutuksia vaelluskalakantoihin ja kalastuksen säätelyyn.

Kalastuslakiesitys lupaa kalastuksensäätelyyn paljon, mutta antaa vähän

19.11.2014

Pyrkimykset kestävän kalastuksen ja vaelluskalakantojen suojelun parantamiseksi ovat kalastuslakiesityksen keskeiset ja hienot tavoitteet. Niiden mahdollistamiseksi on mainittu kalojen luontaisen elinkierron turvaaminen ja tarvittavan kalastuksensäätelyn järjestäminen. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä lakiesitykseen ei kuitenkaan ole kirjoitettu konkreettisia säätelykeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kalakaverina Saimaannorppa norppaystävällistä vapaa-ajankalastusta Saimaalla

18.11.2014

Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2015 on ilmestynyt

30.10.2014

Vapaa-ajankalastajan kalenteri tarjoaa vapaa-ajankalastajan tarvitsemia tietoja monipuolisesti ja tiiviissä muodossa.
Vuoden 2015 kalenterista löydät tietoa mm.
- talvionginnasta
- lajikalastuksesta
- kuhan vertikaalijigauksesta
- ahvenen lusikkakalastuksesta
- ennätyskaloista
- siimoista ja solmuista

Viisi hyvää syytä miksi alamittoja kannattaa noudattaa

29.10.2014

1. Luonnollisen lisääntymisen mahdollistaminen
Alamittojen tarkoitus on turvata kalojen kasvu lisääntymiskokoon ja mahdollistaa vähintään yksi lisääntymiskerta ennen kuin kala voidaan ottaa saaliiksi. Uudet alamitat eivät vieläkään täysin turvaa taimenen osalta lisääntymistä, mutta mahdollistavat, että edes osa kaloista pääsee kutemaan.

Eläinsuojeluasiat esillä myös Tanskassa

28.10.2014

Tanskalainen eläinsuojelujärjestö Dyreetisk Råd on viime aikoina ajanut todella kovaa linjaa, Pyrkimyksenä on ollut kieltää mm. c&r-kalastus, istuta&ongi-kalastus, väkäselliset koukut sekä elävän täkykalan käyttö. Tanskan urheilukalastusjärjestö ryhtyi kuitenkin taistoon ja onnistui kaatamaan kaikki muut kieltoyritykset, paitsi elävän täyn käytön. Kiellosta on noussut polemiikkia kentällä, mutta Tanskan järjestö pitää se hyvänä kompromissina siihen verrattuna mitä olisi voinut olla tulossa, eli käytännössä kokonaisen harrastuksen kaataminen yliampuvien kieltojen perusteella.

Ota kantaa luonnonsuojelulain uudistamiseen

23.10.2014


Ärsyttääkö kalastusrajoitukset kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueille? Saako suojelualueen perustamisella estää kalastusta?  Mitä haluaisit suojeltavan ja miten? Miten luonnonsuojelulaki voisi edistää uhanalaisten kalakantojen suojelua ja kestävää käyttöä. Ota ihan itse kantaa luonnonsuojelulain uudistamiseen 7.12.2014 mennessä.

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä kalastuslakiuudistuksen etenemiseen - esityksen sisällössä on toivomisen varaa

16.10.2014

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä siihen, että Suomen hallitus antoi esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Esityksen myönteisiä puolia ovat yleiskalastusoikeuksien turvaaminen, vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrän rajoittaminen sekä alueellisen kalastusviranomaisen säätelyvaltuuksien lisääminen.
Suurimpia pettymyksiä ovat erittäin uhanalaisten vaelluskalojen suojelun puutteet sekä vetouistelun lupajärjestelmän parantamisen jääminen pois. Yksi kalastonhoitomaksu tekee maksujärjestelmästä yksinkertaisen, mutta ei ole käyttäjä maksaa -periaatteen mukainen.

Itämerelle ei saatu vieläkään tieteellisen neuvonannon mukaista lohenpyyntiä

14.10.2014

Maatalous- ja kalastusneuvosto unohti jälleen kerran tieteellisen neuvonannon päättäessään Itämeren lohikantojen enimmäispyyntikiintiöistä vuodelle 2015. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö ylittää kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) esityksen 15 prosentilla ja Suomenlahdella 30 prosentilla. Ylisuuret kiintiöt ovat uhka erityisesti heikoille lohikannoille, jotka eivät kestä vähäistäkään kalastusta.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä tieteellisen neuvonannon noudattaminen Itämeren lohenkalastuksessa on erityisen tärkeää siksi, että vahvojen lohikantojen lisäksi kalastus kohdistuu moniin heikkoihin lohikantoihin, joiden tulevaisuus saattaa olla vain kymmenien emokalojen varassa.

Vapakalastus ei ole eläinrääkkäystä

06.10.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut kalastuksenvastaisesta kampanjasta. Sen tavoitteena on pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen eläinsuojelulain uudistuksessa.  Vastuullinen kalastaja ottaa saaliiksi vain kaloja, joiden tappaminen mahdollisimman vähän haittaa kalakannan hyvinvointia. Vapakalastuksessa kala saadaan saaliiksi elävänä ja se voidaan tarvittaessa myös vapauttaa hyväkuntoisena takaisin veteen. Pyydystettyä kalaa tulee aina käsitellä hyvin riippumatta siitä, otetaanko se saaliiksi vai lasketaanko vapaaksi.

Vesien tila hyväksi - ehdotukset vesienhoidosta kuultavana

02.10.2014

Vesien tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä ? ja hyvää suunnittelua. Nyt laaditaan vesienhoitosuunnitelmia vuosille 2016-2021. Vesienhoidon tueksi pyydetään näkemyksiä vesiemme tilan parantamiseksi suunnitelluista toimista ja niiden riittävyydestä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. On myös tärkeää kuulla siitä, miten eri tahot voivat edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.

Vapaa-ajankalastajat ovat pettyneitä kalastuslakiesitykseen

26.09.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytymätön esitykseen kalastuslain uudistamisesta. Se kaventaa eläkeikäisten yleiskalastusoikeuksia, eikä tarjoa riittäviä työkaluja, joilla kestävä kalastus ja uhanalaisten kalakantojen elpyminen toteutetaan. SVK on tyytyväinen, että kansainvälisesti laajasti harrastettu kelaonginta on määritetty laissa vapaaksi jokamiehenoikeudeksi.

Vapaa-ajankalastajat ovat valmiita kuhan alamitan nostoon ja saalismäärän kiintiöimiseen

10.09.2014

Kuhakannan elinvoimaisuuden turvaamiseen tähtääviä nykyistä tiukempia säätelypäätöksiä ei pidä nähdä kalastusta heikentävinä toimina. Päinvastoin ne näkyvät lyhyessä ajassa kalastajien saaliskalojen määrän ja koon kasvuna, eli kalastuksen laatu paranee. Jyväskylän Tuomiojärven kalastajille tehty kysely osoittaa selvästi, että nykyistä tehokkaammalla kuhankalastuksen säätelyllä on vapaa-ajankalastajien tuki takanaan. 
Powered by WebUpdate