30.03.2015 17:20
Jäsenille
  Etusivu >> null
MM-mormyshka 2015
MyFly

 
 
 
 
 
 
 
AJANKOHTAISTA
RSS
Näytä poistuneet

Ukrainasta mormuskoinnin maailmanmestari

29.03.2015

Kuopiossa järjestetyn mormuskoinnin maailmanmestaruuskilpailun voittajaksi nousi sunnuntain osakilpailun voittaja Ukraina. Suomen joukkue joutui lopulta taipumaan niukasti hopealle. Lauantaina pidetyn ensimmäisen osakilpailun jälkeen Suomi oli johdossa ja ukrainalaiset olivat neljäntenä. Eroa joukkueiden välillä oli kahdeksan sijoituspistettä. Lopputuloksissa ukrainalaiset olivat kaksi pistettä suomalaisia edellä.

 

SM-kiiskipilkki peruuntuu sittenkin

27.03.2015

SM-lohipilkin ja SM-kiiskipilkin päällekkäisyyden takia, jälkimmäinen joudutaan valitettavasti sittenkin perumaan. SVK:n hallitus teki kolmisen vuotta sitten päätöksen, ettei järjestön omia SM-kisoja saa pitää päällekkäin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että SM-lohipilkki järjestetään suunnitellusti ja SM-kiiskipilkki jää tänä vuonna pitämättä. SVK:n pilkkijaosto sekä hallitus pahoittelevat syntynyttä tilannetta.

Rapala rahasto jakaa jälleen avustuksia

16.03.2015

Rapala Rahasto tukee tämä vuonna tuntuvammin muun muassa Vesijärvisäätiötä, Pro Puruvesi ry:tä, Lohijokitiimiä sekä Auttin kalatiehanketta. Tavaralahjoitukset ohjataan ensi sijassa yläkoulujen opetussuunnitelmiin kuuluvien kalastuskurssien toteuttamiseen.
Lisäksi Rapala Rahasto julistaa avoimesti haettavaksi kymmenen 500 euron apurahaa kalavesien kunnostushankkeiden ja -tutkimusten tukemiseksi.

Vapaa-ajan Kalastaja 2/2015

16.03.2015

Vapaa-ajan Kalastaja lehden numero 2/2015 ilmestyy perjantaina 20.3. Uudesa numerossa ovat aiheina mm. raudun pilkintä, vuoden 2014 suurkalat sekä kalastajan digitaaliset apuvälineet. Kannattaa ehdottomasti tsekata myös Teemu Kosken artikkeli, jossa hän esittelee suosikkivieheensä keväiseen hauenkalastukseen.

Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin kannanotto Kollaja-hankkeeseen

13.03.2015

Yhteenvetonaan Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri toteaa että Kollajan altaan ja siihen liittyvien padotusten ja virtaamien kääntelyn mukanaan tuomat alueelliset haitat ovat moninkertaisesti suuremmat kuin siitä saatava hyöty.  Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri toivoo, että Iijoen aluetta ja sen palveluja kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja luonnon ehdoilla. Edellä mainituin perustein  Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri vastustaa hankkeen eteenpäin viemistä ja ehdottaa sen hylkäämistä.

Pilkkikausi on parhaimmillaan pohjoisessa

13.03.2015

Käsivarren Kilpisjärvellä on lähes metri jäätä. Samaan aikaan etelän vesillä kaivellaan kesän kalastusvälineitä varastosta. Turvallisten pilkkijäiden raja kulkee nyt pitkän Suomen puolivälissä.

Eduskunta hyväksyi uuden kalastuslain

13.03.2015

Eduskunta hyväksyi tänään uuden kalastuslain, joka antaa työvälineet heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun. Laki tukee kalojen luontaista lisääntymistä istutusten sijaan.
Valmisteilla olevassa kalastusasetuksessa on tarkoitus velvoittaa, että kaikilta yksivuotiaina tai vanhempina istutetuilta lohilta, järvilohilta ja meritaimenilta leikataan rasvaevät. Näin kalastajat tunnistavat luonnonkalat ja tietävät vapauttaa ne takaisin veteen.

Vapaa-ajan Kalastajan lukijatutkimus

10.03.2015


Suurkalakilpailun vapautussarja uudistui, palkintojen arvo on yli 1600 euroa

10.03.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) suurkalakilpailun vapautussarja uudistui vuoden 2015 alusta. Kilpailun ja sen arvokkaiden palkintojen avulla halutaan korostaa suurten kalojen tärkeyttä osana elinvoimaisia kalavesiä ja kannustaa kalastajia vapauttamaan saamiaan suurkaloja. Samalla kiinnitetään huomiota uhanalaisten lohikalakantojen nykytilaan, minkä takia lohikalojen sarjassa siirrytään käyttämään kalojen pituutta niiden koon vertailussa.

Kalastusmatkailijat tuovat Irlantiin enemmän tuloja kuin golfturistit

09.03.2015

Kalastusmatkailu on Irlannissa merkittävä tulonlähde. Siksi saarivaltiossa halutaan turvata kalavesien hyvä tila myös tulevaisuudessa. Järvien ja jokien on pysyttävä  kalaisina, jotta turistit saadaan matkustamaan Irlantiin myös jatkossa. Vuonna 2012 Irlannin kalastusmatkailun arvo oli  280 milj. euroa,. Se on selvästi enemmän enemmän kuin maan golfturismin arvo, joka oli 200 milj. euroa..

SM-pilkissä Hauholla grammapeliä

09.03.2015

Lauantaina kilpailtu SM-pilkki houkutteli Hauhon Ilmoilanselälle kaikkiaan noin 1750 pilkkijää. Tuhruinen sää ei vaikuttanut niinkään osanottajiin, mutta ahveniin kylläkin. Kolmen kilon ylityksiä nähtiin vain parissa sarjassa.

Tornionjoella uusi lohen saalisennätys - kalastusmatkailijat ostivat palveluja 5,9 miljoonalla eurolla

06.03.2015

Luonnonvarakeskus kertoo tiedotteessaan, että Tornionjoesta nousi viime vuonna ennätysmäärä lohta. Tornionjoen lohisaalis oli vuonna 2014 147 tonnia. Yksilömääränä saalis tarkoittaa noin 18 000 lohta. Myös kalastajia oli alueella ennätysmäärä.

Erämatkailun raha virtaa ruuhka-Suomesta itään ja pohjoiseen

05.03.2015

Metsähallitus uutisoi tiedotteessaan, että valtion maille saapuvat eränkävijät tekevät hyvää omalle terveydelleen ja matkakohteeksi ottamalleen alueelle. Viime vuonna he toivat maakuntiin 28,2 miljoonan euron hyödyn ja työtä 238 henkilötyövuoden edestä, selviää tuoreista laskelmista.

Iso turska ja kaksi uutta lajia ennätyskalojen listalle

04.03.2015

Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana yhdeksän uutta ennätystä. Suurin kala oli 21,04 kg turska. Uusia lajeja listalla ovat sinisampi ja valkoevätörö. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on 78 kalalajia ja kuusi rapulajia.
 

Kalastuslakiesitys parantaa säätelyä, kunhan kalastusviranomaisen resurssit turvataan

03.03.2015

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen uudeksi ka-lastuslaiksi. Uudistus parantaa alueellisen kalastusviranomaisen (ELY -keskus) mahdollisuuksia ohjata kalastusta kestävämpään suuntaan.
Uutta on myös se, että lain tasolla pyritään rajoittamaan vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrää yksityisvesialueilla. Lakiesityksen mukaan vapaa-ajankalastuksessa saisi käyttää enintään kahdeksaa verkkoa venekuntaa kohden.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytyväinen näihin uudistusesityksiin.

Pilkintävideo

03.03.2015

Uudella videollamme käydään läpi pilkinnän perusteita.

Lounaisrannikon sukukypsät kuhat entistä nuorempia ja pienempiä - kudulle tarvitaan myös kookkaita kuhia

24.02.2015

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen tutkimuksen mukaan Saaristomeren kuha saavuttaa sukukypsyyden pienempänä kuin viime vuosikymmeninä. Pitkään jatkunut valikoiva kalastus on todennäköisesti vaikuttanut kuhakantaan siten, että pieninä ja nuorina kypsyvät kuhat muodostavat nykyisin enemmistön kannasta. Kalastajien kannalta ilmiö on epäedullinen, koska siihen liittyy yleensä heikompi saalistuotto. Tilanteen parantamiseksi kudulle pitäisi päästä myös isokokoisia, myöhään sukukypsäksi tulevia kaloja.

Markku Markkulasta EU:n alueiden komitean puheenjohtaja

12.02.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puheenjohtaja Markku Markkula valittiin tänään EU:n alueiden komitean uudeksi puheenjohtajaksi  komitean ensimmäisessä istunnossa Brysselissä. SVK onnittelee lämpimästi puheenjohtajaansa merkittävästä nimityksestä, joka harvoin osuu EU:n pienten jäsenmaiden edustajille.

Koolla on väliä

09.02.2015

Suosittelemamme pyyntimitat muutamille keskeisille kalalajeille.

Enemmistö puolueista: kuhalle 45 sentin alamitta kalastusasetuksella

29.01.2015

Enemmistö puolueista haluaa, että kuhalle asetetaan kalastusasetuksella alamitta, joka antaa emokaloille mahdollisuuden kutea vähintään kerran ennen saaliiksi joutumista.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kyseli nykyisiltä eduskuntapuolueilta, kuinka ne päättäisivät seuraavalla hallituskaudella kalojen alamitoista, verkkojen silmäkokorajoituksista, vanhojen voimalaitosten kalatievelvoitteista ja koskiensuojelulain avaamisesta. Kaikki puolueet vastasivat sähköpostikyselyyn. Vastaukset eivät aina tietenkään olleet kyllä tai ei ja  jäivät siksi osittain tulkinnanvaraisiksi.
Oman tulkintasi voit tehdä itse. Lue kysymykset ja vastaukset lyhentämättöminä.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdelle oma Facebook-sivu

23.01.2015

Jäsenlehtemme Vapaa-ajan Kalastaja sai oman Facebook-sivun. Käykäähän tutustumassa ja tykkäämässä!
Löytyy os. www.facebook.com/vapaa.ajankalastajalehti 

SVK:n esityksiä uuteen kalastusasetukseen

20.01.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tyytyväinen siihen, että luonnoksessa uudeksi kalastusasetukseksi on
- otettu huomioon uhanalaisten kalalajien ja -kantojen suojelun tarpeet,
- esitetty eräille kalalajeille myös ylin sallittu pyyntimitta, mikä parantaa niiden luonnonlisääntymistä ja
- asetuksen määräyksiin on sisällytetty lohi- ja meritaimenstrategian mukaisia rajoituksia taimenen verkkopyyntiin meressä.
Luonnoksen suurimpana puutteena keskusjärjestö pitää sitä, että luonnos kalastusasetukseksi ei juuri tuo uusia välineitä verkkokalastuksen säätelyyn. Kalastuslain kokonaisuudistusta valmisteltaessa verkkokalastuksen säätelyä pidettiin yhtenä uudistuksen suurimmista haasteista.

Vesien tila hyväksi - ehdotukset vesienhoidosta kuultavana

02.10.2014

Vesien tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä ? ja hyvää suunnittelua. Nyt laaditaan vesienhoitosuunnitelmia vuosille 2016-2021. Vesienhoidon tueksi pyydetään näkemyksiä vesiemme tilan parantamiseksi suunnitelluista toimista ja niiden riittävyydestä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. On myös tärkeää kuulla siitä, miten eri tahot voivat edistää vesien hyvän tilan saavuttamista. 
Powered by WebUpdate