25.04.2017 04:06
Jäsenille
  Etusivu >> Tiedotteet >> Vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan uuden lohiasetuksen vaikutuksista luonnonlohikantoihin 
 
 
 
 
 
Vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan uuden lohiasetuksen vaikutuksista luonnonlohikantoihin

24.03.2017

Vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan uuden lohiasetuksen vaikutuksista luonnonlohikantoihin

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu asetuksia lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa sekä Tornionjoen edustan merialueella. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii varhennetun kalastuksen poistamista lohiasetuksesta sekä terminaalikalastusalueiden uudelleen järjestämistä sellaisiksi, että lohisaalis koostuu kompensaatioistutuksiin tarkoitetuista viljellyistä lohista.

Asetusluonnokset eivät tue kaikilta osin valtioneuvoston hyväksymän lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteita, vaan keskittyvät kaupallisen lohenkalastuksen edellytysten parantamiseen. Esitetyt säädökset heikentäisivät vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun edellytyksiä aiempaan säätelyyn verrattuna.

Lohi- ja meritaimenstrategia hyväksyttiin 16.10.2014.  Strategian mukaan "uudistetaan lohiasetus siten, että se täydentää kalastajakohtaisiin kiintiöihin siirtymistä, parantaa ammattikalastajien saaliin arvon ja varmistaa lohikantojen monimuotoisuuden säilymisen sekä vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun harjoittamisen, jakamalla pyyntiä yli koko kalastuskauden. Uudistuksessa otetaan huomioon valikoimattoman sekakantakalastuksen vähentäminen." Terminaalialueista strategiassa todetaan, että "ennen kuin kalastajakohtaisia kiintiöitä otetaan käyttöön, selvitetään ns. terminaalikalastuksen uudelleen järjestämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä."

Lohi- ja meritaimenstrategian visiona on saada aikaan elinvoimaiset lohi- ja meritaimenkannat, joita hyödynnetään kestävästi. MMM:n valmistelema asetus heikentäisi strategian tavoitteita, koska
? varhennetun kalastuksen kohteena tulisivat olemaan keväällä kutuvaelluksella olevat suurikokoiset lohet, jotka ovat lohikantojen lisääntymisen kannalta tärkeitä.
? terminaalialueiden uudelleen järjestämistä ei asetuksessa ole. Ko. alueet on muodostettu istutuslohien, ei luonnonlohien pyytämiseksi.

Tornionjoen lohen menestystarina perustuu aikasäätelyyn, joka mahdollistaa isojen, lisääntymismenestykseltään ylivoimaisten emokalojen pääsyn kutemaan. Lohenkalastusta ohjaavilla asetuksilla tulee tavoitella lohen nousumäärien kasvua tai myönteistä kehitystä edistäviä muutoksia edellisiin asetuksiin verrattuna.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Markku Marttinen, puh. 044 759 9717,
markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 525 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

Näytä kaikki 
Powered by WebUpdate