Etusivu > Vastuullinen vapaa-ajankalastaja

KOOLLA ON VÄLIÄ

Koolla on väliä -hanke

Koolla on väliä -hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja opastaa vapaa-ajankalastajia vastuullisuuden huomioimiseen ja toteutumiseen kalastusharrastuksessaan. Hanke lisää harrastajien tietoisuutta suurten petokalojen merkityksestä kalakannoille sekä vaelluskalakantojen heikosta nykytilasta Suomessa.

Vuonna 2016 toiminta keskitetään neljään suurempaan kokonaisuuteen:


VASTUULLISET KALASTUSKILPAILUT
On odotettavissa, että vuonna 2016 tulevat vastuulliset kilpailut lyömään vahvasti läpi eri puolilla Suomea. Hanke on vahvasti eturintamassa mukana kilpailujen järjestäjänä, yhteistyökumppanina ja tunnetuksi tekijänä. Vastuullisten kilpailuiden tavoitteena on vastuullisuuden huomioiminen, kilpailukalojen hyvä kohtelu sekä kalakantojen ja -lajien kestävyyden turvaaminen. Lähtökohtana on, ettei petokaloja ja uhanalaisia lajeja tarvitse tappaa paremmuuden selvittämiseksi.KALAVESIEN KUNNOSTAMINEN JA KALAKANTOJEN ELVYTTÄMINEN
Hanke tulee järjestämään ja osallistumaan kalavesien kunnostuksiin, jotka ovat erinomainen keino avartaa ja lujittaa kalastajien suhdetta kalavesiin sekä tiedottaa niiden nykytilasta. Patoamiset sekä tukinuittoa varten aikoinaan tehdyt uomaperkaukset ovat järvialueella tapahtuvan intensiivisen pyynnin ohella hankaloittaneet tai jopa kokonaan estäneet vaelluskalojen luontaisen elinkierron. Vapaa-ajankalastaja voi osaltaan auttaa virtavesikutuisten kalojen elinkierron onnistumisessa.

Päivä kunnostuksille
Haluatko osallistua virtavesien tilan parantamiseen? Kunnostustapahtumassa pääset tekemään hyödyllistä ja näkyvää työtä virtavesien sekä niissä elävien kalojen ja muiden eliöiden hyväksi
Virtavesien kunnostustapahtumia järjestetään eri puolilla maatamme. Tästä löydät tiedot tänä vuonna järjestettävistä kunnostustapahtumista. 

Voit myös lähteä seuraamaan vaelluskalojen nousua virtavesiin.


Uudessa Vapaa-ajan Kalastajan sähköisessä erikoisnumerossa on kattava tietopaketti siitä, miten kunnostukset tulisi järjestää.

 


UUSI KALASTUSLAKI
Vuoden alusta voimaan astunut uusi kalastuslaki ja asetus näyttäytyvät suurelle osalle kalastuksen harrastajista kasvaneena kalastuskieltojen, -sääntöjen ja -rajoitteiden määränä. Hanke toimii kalastuslakiuudistuksen viestinvälittäjänä kertomalla ja opettamalla vapaa-ajankalastajille, miksi ja mitä valintojen ja toimintamallien muutoksia kalojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseen perustuva uusi laki kalastajilta edellyttää. Metsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ovat yhteistyössä Kalastajan Kanavan kanssa toteuttaneet 8-osaisen Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -ohjelmasarjan. Sarjassa kerrotaan kalastuslain uudistuksen vaikutuksista kalastuksen harrastajille. Sarjan uusinnat esitetään heinäkuun aikana kahdesti viikossa tiistaisin ja torstaisin.


 

VASTUULLISEN VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN
Hanke tiedottaa ja esittelee kestävän kalastuksen perusteista sekä vastuullisen toiminnan kalakannoille ja -vesille myönteisistä vaikutuksista tapahtumissa ja sosiaalisen median avulla. Hanketta edeltäneessä Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa on aikaisempina vuosina tuotettu runsas määrä tietoa ja materiaalia vastuullisesta kalastamisesta, joita tullaan edelleen hyödyntämään. Hankkeen uudessa esitteessä käydään läpi vastuullisen vapaa-ajankalastajan toimintaohjeet saaliskalojen valinnasta oikeaoppiseen kalan vapauttamiseen. Esitteen pääset lukemaan klikkaamalla kuvaa!Koolla on väliä -hanke tulee (ainakin tässä vaiheessa) käyttämään tiedotuskanavanaan Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeen netti- ja facebook-sivuja.

Yhteydenotot hankkeeseen liittyen täältä.

Hanke on osittain rahoitettu Maa- ja metsätalousministeriön kalastuksenhoitomaksuvaroista.

 


Powered by WebUpdate