Haukitehtaat 2021-08-27T10:56:58+00:00

Haukitehdas

Haukitehdas-hankkeessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö lisää hauen lisääntymisalueita ja kannustaa sekä auttaa muitakin toimimaan samoin. Parhaiten onnistuneet kohteet ovat oikeita haukitehtaita, joista voi syntyä satoja tuhansia hauen poikasia vuosittain!

UUDET SIVUT TULOSSA – haukitehdas.fi

Haukitehtaille ollaan tekemässä täysin uudet ja ihan omat sivut, jotka valmistuva syksyn -21 aikana. Muutoksen myötä on luvassa suuret määrät uutta materiaalia ja tietoa haukitehtaista ja ylipäänsä erilaisista haukiin liittyvistä asioista. Tämä nykyinen haukitehtaita käsittelevä osio on puutteellinen, mutta tulevista sivuista rakennetaan jokaisen haukihullun kattava tietopankki ja faktalähde. Uutta odottaessanne, ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos haukitehdas-aiheen tiimoilta on mitään kysyttävää tai kerrottavaa (janne.antila at vapaa-ajankalastaja.fi / 045 630 4280)

Kotkaan tuli uusi haukitehdas – lahjoitusvarat hyvään käyttöön!
Kotkan Mussalossa, Haukilahden perukassa kunnostettiin muinoin kalojen kutualueena toiminut lahden pohjukka haukitehtaaksi. Marraskuussa alueella suoritettiin ruovikon niittoa liiallisen lahoavan ruokomassan poistamiseksi ja joulukuussa meriveden laskettua sopivasti kaivettiin pienellä kaivinkoneella mosaiikkimaisia käytäviä, jotka lisäävät kasvillisuuden ja avoveden rajapintaa. Näin tehtiin kaloille parempia kulkuväyliä ja pakopaikkoja matalassa ja muutoinkin luotiin monimuotoisempi elinympäristö monille eliöille. Ennen kevättä kohteelle toteutetaan vielä vedensäätelyratkaisu, jolla taataan vesipinnan säilyminen alueella keväisin, kun hauet kutevat ja mäti ja pienpoikaset kehittyvät. Kunnostuksen ansiosta on hauille tarjolla ensi keväänä noin 6000 m² uutta, oivallista kutupinta-alaa.

Kotkan haukitehdas

Kohdetta kunnostettiin sekä konevoimin, että talkootyönä käsin. Kiitos ja kumarrus kaikille talkoissa ahertaneille!
Haukitehdas-hankkeen saamilla lahjoituksilla hankittiin talkoita varten iso kasa työkaluja (erilaisia viikatteita, lapioita, haravia ym.), jotka tulevat palvelemaan vielä pitkään ja monilla tulevillakin kunnostuskohteilla. Myös osa konetyön kustannuksista katettiin lahjoituksin. KIITOS siis kaikille Haukitehdas-hankkeelle varoja lahjoittaneille, jäsenmaksuaan kohdentaneille sekä syksyn 2019 Hauenkalastajat Open -kisan järjestäjille ja osallistujille! Lahjoituksenne tuottavat nyt rannikkohaukia Kotkassa!

Vapaa-ajankalastajat haastaa kunnat perustamaan haukitehtaita:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) haastaa kunnat ja kaupungit pohtimaan haukitehtaan perustamista kunnan alueelle. Haukitehtaiden avulla voidaan vahvistaa paikallista elinkeinotoimintaa sekä tarjota uudenlainen virkistäytymis- ja oppimisympäristö kunnan asukkaille ja oppilaille. Lue lisää:  #haukitehdashaaste ja katso alta seminaarin esitys ”Meillekin haukitehdas? Haukitehtaan tarjoamia hyötyjä kunnille, kaupungeille ja asukkaille

Kokemuksia:
”Monet, aiemmin hyvin toimineet haukien kutulahdet ovat eri asioista johtuen heikentyneet tai muuttuneet täysin tuottamattomiksi. Tämä on huomattu myös pitemmällä aikavälillä juuri hauen, ainakin paikallisesti, alenevaan saalismäärään.
Tätä taustaa vasten on ilolla todettava, että SVK on ryhtynyt toimiin ja paaluttanut
haukitehdas hankkeita asiantilan parantamiseksi yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kristiinankaupungissa on asian tiimoilta saatu kohde jossa pyritään elvyttämään kutulahti entiseen tuotantokuntoon.
Kristiinankaupungin vesialueet ovat olleet vapaa-ajan kalastajien mielenkiinnon kohteena jo vuosia ja tällä on merkitystä osana mm matkailun kehittämistä. Matkailulla ja siihen liittyvällä monipuolisella tarjonnalla on myös taloudellista merkitystä. Varmistaaksemme kalastajien saalistavoitteet niin vapaa-ajankalastajien kuin kaupallisen kalastuksen osalta on tärkeää juuri tämän tyyppinen toiminta, varmistaa että jatkossakin on kalaa pyydettäväksi. Luultavasti voidaan myös nostaa hauen arvoa ruokakalana silloin kun kala päätetään hyödyntää. Näkemykseni mukaan voidaan alueellamme kunnostaa useita heikentyneitä kutulahtia. Toivotan menestystä tälle hankkeelle ja olen vakuuttunut että toiminnalla saadaan hyviä tuloksia niin kalaston kuin ympäristön kannalta.
Terv Paavo Rantala / Kristiinankaupunki”

Keinoja tukea haukitehtaiden perustamista

2: Osta Rapala Hauenkalastajat Minnow Spoon Weedless -viehesarja

Viehesarjasta 2 euroa haukitehtaiden perustamiseen