Haukitehtaat 2019-10-07T10:00:11+00:00

Varaa päivä hauelle –

tule seminaariin:

 

Tervetuloa!

 

 

Ihmistoiminnan myötä suurin osa kosteikkoluontotyypeistä on uhanalaisia valtakunnallisesti. Suomen kosteikkojen tilalla on suuri merkitys, sillä monia eurooppalaisia kosteikkoluontotyyppejä tavataan pääasiassa meillä. Merkittävää osaa sisävesien jäljellä olevista kosteikoista uhkaa umpeenkasvu, mikäli kunnostustoimiin ei ryhdytä.

Ruotsissa tehtyjen arvioiden mukaan suuri osa haukien aiemmin käyttämistä lahtivesien kutualueista on tuhottu ihmistoiminnan myötä (venesatamien ruoppaukset ym.). Samoista syistä on olettavasti myös Suomessa hauen kutualueiksi soveltuvien alueiden määrä pienentynyt. VELMU-hankkeen aineistosta käy ilmi, että varsinkin suurten kasvukeskusten läheisyydessä hauen lisääntymisalueita ei juuri ole jäljellä.
Haukitehdas-hankkeessa pyrimme lisäämään hauen lisääntymiseen soveltuvia alueita maassamme. Parhaiten suunnitellut ja onnistuneet kohteet ovat oikeita haukitehtaita, joista saattaa syntyä satoja tuhansia uusia hauen poikasia vuosittain!

Kosteikot

Haukitehdas, mikä se on?

SVK mukana menossa! Tietoja kohteista.

Liity jäseneksi ja kohdenna osa jäsenmaksusta haukitehtaisiin

Jokaisesta ostetusta Rapala Hauenkalastajat Minnow Spoon Weedless -viehesarjasta kaksi euroa Haukitehtaille

Rapala Hauenkalastajat Minnow Spoon Weedless -viehesarjasta aina 2 euroa haukitehdas-hankkeelle.

 

Syksyn 2019 Hk Open lahjoittaa jokaisesta osallistuvasta joukkueesta 5 euroa Haukitehdas-hankkeelle. Osallistumalla kisaan, autat samalla hankettamme!

Hauenkalastajat Open lahjoittaa jokaista kisaan osallistuvaa venekuntaa kohden 5 euroa haukitehda-hankkeelle.

 

Lisätietoja: kalatalousasiantuntija Janne Antila p. 045 630 4280, s-posti: janne.antila(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Haukitehdas -hanke on rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista