Joulukuuset kutualustoiksi 2017-12-25T23:47:10+00:00

Joulukuusista kutualustoiksi

Kaupunkien ja suurten taajamien rantavedet ovat usein raivattuja ja rakennettuja. Tällaisissa ympäristöissä on pulaa kevätkutuisten kalojen kutupaikoista, mikä voi rajoittaa kalakantojen kokoa. Lisäämällä sopivia kutualustoja vesiin, voidaan rakennetuissa ympäristöissä merkittävästi kasvattaa esimerkiksi ahven-, hauki-, ja kuhakantojen kokoa. Joulukuusista saadaan erinomaisia lisääntymisalustoja edellä mainituille kalalajeille. Joulukuusten kierrätyskäyttö tähän tarkoitukseen on monella tapaa ekologista; kaatopaikoille menee vähemmän jätettä, lisääntymisalustoja ei tarvitse erikseen hankkia ja veteen upotetut kuuset lisäävät kalakantojen kokoa. Lisäksi joulukuusten upottamisella voidaan lisätä kansalaisten ympäristötietoisuutta ja antaa mahdollisuus olla mukana edistämässä kalakantojen tilaa. Ruotsissa tehdyssä selvityksessä havaittiin, että upottamalla kuusia soveltuvaan paikkaan voidaan jopa tuplata ahvenenpoikasten määrä tällä alueella. Kuuset toimivat lisäksi oivallisina suojapaikkoina pienpoikasille, tämän vuoksi niitä ei kannata poistaa vedestä poikasten kuoriuduttua.

Vapaa-ajankalastajat mukaan toimintaan

Koolla on väliä -hankkeen tiimoilta on järjestetty vuosina 2016 ja 2017 Vaasassa yleisötapahtuma, jossa halukkaat ovat päässeet osallistumaan kalakantojen hoitoon upottamalla joulukuusensa jään alle turoksi. Tapahtuman järjestelyissä ovat avustaneet paikalliset kalastusseurat, joiden jäseniä on ollut mukana kairaamassa reikiä ja opastamassa kuusten upottamisessa. Vuonna 2016 upotetut joulukuuset olivat kelvanneet hyvin kutualustoiksi, sillä tarkistuksen yhteydessä lukuisista kuusista löydettiin ahvenen mätinauhoja. Kutualustoille on siis selvästi tarvetta!

Toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa muistaa, että aivan minne tahansa kuusia ei voi upottaa. Kuusten upottaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Niitä ei saa upottaa myöskään sellaiselle alueelle, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle. Myöskään aivan suosituimmille rannaltakalastuspaikoille kuusia ei kannata upottaa!

Ahvenen mätinauhoja kuusenoksilla

Tapahtumat vuonna 2018

Turotapahtumia järjestetään tänä vuonna kaksi, joista ensimmäinen on loppiaisena 6.1. Vaasassa ja toinen heti seuraavana päivänä Kokkolassa (7.1.),
Vaasassa ja Kokkolassa asuvien kannattaa siis riisua koristeet kuusesta viimeistään 6.1 tai 7.1. ja kiikuttamaan ne ylläolevissa linkeissä kerrottuihin paikkoihin