Kalavesien hoito 2020-11-16T10:11:13+00:00

Kalavesien hoito

Hanke järjestää ja osallistuu kalavesien kunnostuksiin, jotka ovat erinomainen keino avartaa ja lujittaa kalastajien suhdetta kalavesiin sekä tiedottaa niiden nykytilasta. Kunnostamme ja luomme uusia kutupaikkoja kaloille, joiden lisääntymismahdollisuudet ovat hävinneet rantojen rakentamisen, ruoppausten, vesistöjen patoamisen ja muun ihmistoiminnan takia.
Toimimme vesistöjen ja rantojen roskaantumisen vähentämiseksi kierrättämällä jigejä sekä järjestämällä rantojen siivoustalkoita.