Kalavesienhoito 2018-03-05T14:10:38+00:00

KALAVESIEN HOITO

Hanke tulee järjestämään ja osallistumaan kalavesien kunnostuksiin, jotka ovat erinomainen keino avartaa ja lujittaa kalastajien suhdetta kalavesiin sekä tiedottaa niiden nykytilasta. Patoamiset sekä tukinuittoa varten aikoinaan tehdyt uomaperkaukset ovat järvialueella tapahtuvan intensiivisen pyynnin ohella hankaloittaneet tai jopa kokonaan estäneet vaelluskalojen luontaisen elinkierron. Vapaa-ajankalastaja voi osaltaan auttaa virtavesikutuisten kalojen elinkierron onnistumisessa. Vuonna 2017 hankkeen puitteissa järjestetään muun muassa rantojen siivoustalkoita suosituilla kalapaikoilla ja kerätään joulukuusia upotettavaksi rakennetuille rannoille esimerkiksi ahventen kutualustoiksi. Lisäksi järjestetään Päivä kunnostuksille -kampanja harrastajien aktivoimiseksi talkookunnostuksiin!

 


Kunnostuksin luodaan virtavesikutuisille kaloille kutualueita ja poikasille lisää suojapaikkoja.

Tietopaketti virtavesien kunnostamisesta