Katiskakalastus 2020-11-10T15:10:45+00:00

Katiskakalastus

Katiskapyynti on yksi vanhimmista ja yleisimmistä kalastusmuodoistamme. Lähes jokaisella kesämökillä on katiska. Katiskakalastuksen perinteitä ja taitoja on syytä vaalia ja opettaa myös tuleville sukupolville. Osaavissa käsissä katiska on tehokas pyyntiväline ja sillä pystyy saamaan varsin komeita saaliita.
Katiska on myös hyvä hoitokalastusväline, jolla mökkiläinen voi helposti omalta osaltaan vähentää ravinteita mökkijärvestään. Muutamalla suurella ja tiheäsilmäisellä katiskalla voidaan poistaa kalaa hyvästä pyyntipaikasta jopa satoja kiloja kauden aikana. Katiskan etuna hoitopyyntimenetelmänä on, että petokalat voidaan vapauttaa niitä lähes vahingoittamatta. On kuitenkin muutamia tärkeitä seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon katiskaa käyttäessä.

Kuva: Jakke HaapanenSulje katiskan nielu tarvittaessa

Katiska pyytää myös kuivalla maalla, eikä se ole tarkoitus. Linnut ja nisäkkäät menevät avonaiseen katiskaan, eivätkä pääse pois ja pahimmassa tapauksessa kuolevat sinne. Tämän takia katiskan nielu on suljettava tai katiska on asetettava niin, ettei sinne pysty mikään menemään. Myös katiskan tyhjennysluukku on hyvä jättää auki.
Esimerkiksi keväthauen pyynnissä katiska asetetaan usein jopa niin matalaan, että osa katiskasta jää vedenpinnan yläpuolelle. Tämä on vaaraksi vesilinnuille. Vesilinnut uivat avonaiseen katiskaan, eivätkä pääse pois. Tämä voidaan helposti välttää sulkemalla katiskan nielu siltä osin, joka jää vedenpinnan yläpuolelle.

Koe katiska riittävän usein

Kala stressaantuu vankeuteen jäätyään. Varsinkin kun on tarkoitus päästää osa saaliista takaisin, pitää katiska kokea riittävän usein. Stressi vaikuttaa kalan immuunijärjestelmään ja vaikeasti stressaantuneelle kalalle puhkeaa herkemmin tauteja. Kalan ollessa pitkään katiskassa, saa se myös fyysisiä vammoja, varsinkin jos kaloja on katiskassa runsaasti. Ruoaksi otettaville kaloillekaan ei ole tarkoitus aiheuttaa liiaksi kärsimystä. Katiska pitää kokea vähintään kerran päivässä.

Aseta nielunrajoittimet saimaannorpan esiintymisalueilla

Katiska on saimaannorpalle paljon lempeämpi kalanpyydys kuin verkko. Katiskapyynnissäkin on otettava huomioon se, että norppa ei pääse uimaan kalojen houkuttelemana katiskaan. Nieluun on asetettava niin tukevat rajoittimet, että norppa ei kykene levittämään nielua yli 15 senttiä.

Muista kohtuus

Ajoittain, varsinkin kutuaikoina katiska saattaa olla todella tehokas pyyntimenetelmä. Tämän takia on pidettävä mielessä kohtuus. Liian suuret ja liian pienet kalat voidaan helposti vapauttaa katiskasta. Kalaa kannattaa ottaa vain sen verran kuin kerralla syö. Kala on parasta tuoreena ja kun katiska on pyynnissä, on tuoretta kalaa tarjolla jatkuvasti.

Kuva: Jakke Haapanen