Joulukuuset kutualustoiksi 2018-12-27T21:40:51+00:00

Turotapahtumat vuonna 2019

Loppiaisviikonloppuna järjestetään kaksi turotapahtumaa:
Kokkola, la 5.1. klo 10-14, Friisin saari eli Isokari.
Vaasa, su 6.1. klo 10-14, Onkilahden Palosaaren puoleinen ranta.
Vaasassa ja Kokkolassa asuvien kannattaa siis riisua koristeet kuusesta viimeistään 5.1 tai 6.1. ja tuoda ne jään alle upotettavaksi. Jäällä on paikallisten kalastuseurojen väkeä opastamassa ja auttamassa kuusten upottamisessa.

Lyhyt turovideo:

Joulukuusista kutualustoiksi

Kaupunkien ja suurten taajamien rantavedet ovat usein raivattuja ja rakennettuja. Tietyissä maakunnissa jopa puolet rantaviivasta on rakennettua. Tällaisissa ympäristöissä on pulaa kevätkutuisten kalojen kutupaikoista, mikä voi rajoittaa kalakantojen kokoa. Lisäämällä sopivia kutualustoja vesiin, voidaan rakennetuissa ympäristöissä merkittävästi kasvattaa esimerkiksi ahven-, hauki-, ja kuhakantojen kokoa. Joulukuusista saadaan erinomaisia lisääntymisalustoja edellä mainituille kalalajeille. Joulukuusten kierrätyskäyttö tähän tarkoitukseen on monella tapaa ekologista; kaatopaikoille menee vähemmän jätettä, lisääntymisalustoja ei tarvitse erikseen hankkia ja veteen upotetut kuuset lisäävät kalakantojen kokoa. Lisäksi joulukuusten upottamisella voidaan lisätä kansalaisten ympäristötietoisuutta ja antaa mahdollisuus olla mukana edistämässä kalakantojen tilaa. Ruotsissa tehdyssä selvityksessä havaittiin, että upottamalla kuusia soveltuvaan paikkaan voidaan jopa tuplata ahvenenpoikasten määrä tällä alueella. Kututuroiksi upotetut kuuset toimivat lisäksi oivallisina suojapaikkoina pienpoikasille, tämän vuoksi niitä ei kannata poistaa vedestä poikasten kuoriuduttua.

Turotapahtuma Vaasassa

Turotapahtuma Vaasassa

Vapaa-ajankalastajat mukaan toimintaan

Koolla on väliä -hankkeen tiimoilta on järjestetty vuosina 2016, 2017 ja 2018 Vaasassa sekä 2018 myös Kokkolassa yleisötapahtuma, jossa halukkaat ovat päässeet osallistumaan kalakantojen hoitoon upottamalla joulukuusensa jään alle turoksi. Turotapahtumien järjestelyissä ovat avustaneet paikalliset kalastusseurat, joiden jäseniä on ollut mukana tekemässä reikiä ja opastamassa kuusten upottamisessa. Kutualustoiksi upotetut joulukuuset olivat kelvanneet ahvenille hyvin, sillä tarkistuksissa on lukuisista kuusista löydetty ahvenen mätinauhoja. Kutualustoille on siis selvästi tarvetta!

Toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa muistaa, että aivan minne tahansa kuusia ei voi upottaa. Kuusten upottaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Niitä ei saa upottaa myöskään sellaiselle alueelle, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle. Myöskään aivan suosituimmille rannaltakalastuspaikoille kuusia ei kannata upottaa!

Ahvenen mätinauhoja kuusenoksilla

Ahvenen mätinauhoja kuusenoksilla