Vapautussarja 2018-03-07T15:53:23+00:00

SUURKALAKILPAILUN VAPAUTUSSARJA

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön suurkalakilpailun Vapautussarja uudistui vuoden 2015 alusta. Kilpailun myötä halutaan korostaa suurten kalayksilöiden tärkeyttä osana elinvoimaisia kalavesiä ja kannustaa kalastajia vapauttamaan saamiaan suuria kalayksilöitä. Samalla kiinnitetään huomiota uhanalaisten lohikalakantojen nykytilaan, minkä takia lohikalojen sarjassa siirrytään käyttämään kalojen pituutta kalojen koon vertailussa.

Säännöt ja kalojen ilmoittaminen
Vapautussarjan säännöt noudattelevat perinteistä SVK:n suurkalakilpailua. Kilpailulajit on jaettu neljään ryhmään (A, B, C, D), joista jokaisesta palkitaan suhteessa suurimman kalan vapauttanut henkilö. Suhteellinen suuruus lasketaan siitä, kuinka monella prosentilla kalan koko ylittää suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavan vähimmäisrajan. Ryhmissä A, C ja D on käytössä kalojen paino. Lohikalojen ryhmässä B, on vertailuarvoina käytössä kalojen pituus. Lohikalojen ryhmästä on poistettu vieraslajit, eli harmaanieriä, puronieriä ja kirjolohi. Vuodesta 2017 alkaen vapautusarjaan hyväksyttävistä lajeista poistettiin lisäksi hopearuutana, mustatäplätokko ja piikkimonni, koska kilpailun tarkoituksena ei ole kannustaa vapauttamaan Suomen vesistöihin kuulumattomia vieraslajeja. Vuodesta 2017 alkaen kilpailuun hyväksytään myös rajajokien rajajokiosuudella naapurimaan puolelta saadut kalat.

Ryhmien A, C ja D kalat tulee punnita laadukkaalla (digi)vaa´alla. Vapautettavaa kalaa ei kuitenkaan missään tapauksessa saa laittaa vaa´an koukkuun roikkumaan, vaan se pitää punnita punnituspussissa, solmuttomassa haavissa tai vastaavassa. Ryhmän B kalat mitataan tasaisella alustalla ja/tai mittanauha suoraksi vedettynä (kala asetettuna mitan päälle). Pituus mitataan kuonon kärjestä varovasti yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Katso oikeaoppiset kalan vapauttamisohjeet tästä.

Ilmoitettavista kaloista tulee ottaa riittävästi hyvälaatuisia kuvia, joista käy ilmi kalan koko ja laji. Myös kameran aikaleiman tulee olla kunnossa. Tuomaristolla on oikeus hylätä riittämättömillä kuvatodisteilla ilmoitetut kalat. Jos ilmenee, että vapautettua kalaa on kohdeltu väärin, voidaan se hylätä vapautussarjasta.

Kalojen tulee kokonsa puolesta täyttää kullekin kilpailulajille säädetty ilmoitusraja. Saalisilmoituslomake löytyy osoitteesta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/. Kalat tulee ilmoittaa kilpailuun kuukauden (1 kk) kuluessa
pyyntipäivästä tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Hienoimpia vapautussarjan kalakuvia voidaan julkaista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja Koolla on väliä -hankkeen tiedotuskanavissa pitkin vuotta. Kalastajan niin halutessa ei tarkkaa saantipaikkaa ilmoiteta.

Vapautussarjan palkinnot 2018

Suurkalojen vapauttamista ovat tukemassa OPM, Vision, Ruoto, CWC, Onkitukku ja Silli Lures, jotka lahjoittavat arvokkaita palkintoja Vapautussarjaan:

  • Vapautussarjan pääpalkinnot lahjoittaa OPM, joka palkitsee jokaisen ryhmän suhteessa suurimman kalan saajan Lowrance HOOK² 5x SplitShot GPS -kaikuluotaimella.
  • Suurimman hauen vapauttanut palkitaan CWC:n BFT XL Monster -haavilla sekä ryppäällä 1-luokan haukivieheitä.
  • Suurimman ahvenen vapauttaja palkitaan Silli Luresin kevennetyllä tasapainopilkillä.
  • Pisimmän järvitaimenen ja meritaimenen vapauttajat saavat valita palkinnokseen Ruodon tarjoamista tuotteista joko Grimman Origo -perhovavan (vapaavalintainen luokka!) tai Saxa Spectre-avokelan.
  • Vision palkitsee pisimmän lohen vapauttajan vapaavalintaisella Onki DH-perhovavalla (malleja luokissa #8-10). Lisäksi pisimmän harjuksen vapauttaja saa omakseen XLV 5-6 -perhokelan.
  • Onkitukku palkitsee suurimman karpin, lahnan, ruutanan ja suutarin vapauttaneet 50 € arvoisilla verkkokauppansa lahjakorteilla.

Palkintojen lahjoittajat