Vapaa-ajankalastajat tyrmäävät Rannikko-Suomen yhteistyöryhmien ehdotukset kalatalousaluerajoiksi

Vapaa-ajankalastajat tyrmäävät Rannikko-Suomen yhteistyöryhmien ehdotukset kalatalousaluerajoiksi

TIEDOTE 3.4.2017

Vapaa-ajankalastajat tyrmäävät Rannikko-Suomen yhteistyöryhmien ehdotukset kalatalousaluerajoiksi

ELY-keskukset ovat pyytäneet sidosryhmiltään lausunnot kalatalouden yhteistyöryhmien tekemistä ehdotuksista uusien kalatalousalueiden rajoiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää rajaehdotuksia Pohjois-Suomessa (Lapin ELY-keskus) hyvinä. Myös Järvi-Suomessa (Pohjois-Savon ELY-keskus) uudet rajat noudattavat pääosin uuden kalastuslain tavoitteita, mutta Rannikko-Suomen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) esitys saa järjestöltä kovaa kritiikkiä.
SVK:n näkemyksen mukaan Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmien esitykset uusien kalatalousalueiden rajoiksi eivät monilla alueilla noudata kalastuslain tavoitteita. Rajausesityksissä ei ole riittävästi otettu huomioon vaelluskalojen elinkiertoa, kalastuksen tarkoituksenmukaista järjestämistä, vesistöjen valuma-aluejakoa sekä vesialueiden jakoa vesienhoitoalueisiin. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kalatalouden yhteistyöryhmä on edellisistä ryhmistä poiketen onnistunut rajauksissaan suhteellisen hyvin, eikä SVK:lla ole huomautettavaa sen rajaehdotuksesta.
Suomenlahden ja Saaristomeren alueella on lukuisia uhanalaisia vaelluskaloja, jotka vaativat tehokkaita elvytystoimia mm. kalastuksen säätelyn keinoin. Rajausehdotuksissa vaelluskalojen elinkierto on kuitenkin katkaistu esimerkiksi Virojoella, Koskenkylänjoella, Vantaanjoella ja Kiskonjoella erottamalla joki ja sen edustan merialue toisistaan erillisiksi kalatalousalueiksi. Myös monet järvet ja merenlahdet, kuten Ahvenkoskenlahti ja Espoonlahti, on esityksissä halkaistu kahtia.
”Taustalla ehdotuksissa on yhteistyöryhmien sidonnaisuus kuntarajoihin ja sovun säilyttäminen, vaikka kalatalousalueiden rajat pitää nyt uuden kalastuslain mukaan muodostaa vesien omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta”, sanoo SVK:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen.

Em. ongelmia voidaan jossain määrin välttää ottamalla esimerkiksi alueen vaelluskalakantojen elinkierto riittävästi huomioon kalatalousalueiden tulevissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Niitä hyväksyttäessä voidaan kuitenkin joutua tekemään huomattavia kompromisseja meri- ja sisävesialueiden erilaisista intresseistä johtuen, jolloin kalastuslain tavoitteet vesittyvät.
SVK on tehnyt muutosesityksiä yhteistyöryhmien ehdottamiin rajoihin. Näin tulevat kalatalousalueet olisivat toimialueiltaan sellaisia, että niiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat voidaan laatia kalastuslain tavoitteiden mukaisiksi ja ottaa niissä huomioon lisäksi Suomen Itämeren meritaimenkantojen tuoreessa elvytys- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt toimet.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Markku Marttinen, puh. 044 759 9717, markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 525 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.