Madepilkinnän houkuttelemana mukaan aikuis- ja seuratoimintaan

Aikuisten kalakerho

Lähtötilanne

Hämeenlinnan Urheilukalastajat (HUK) järjestivät vuonna 2020 Suomi Madepilkkii -tapahtuman, jonka yhteydessä jo ilmeni seuran tahtotila aikuistoiminnan kehittämiseen. Aikuistoiminnan seurapilotti tarjosikin mahdollisuuden lähteä testaamaan uudenlaista aikuisille suunnattua toimintaa seuran taholta.

70-vuotta täyttävän seuran tieto-taitotaso on korkea. Kuitenkin seuran sisällä oli tunnistettu, että pitkään mukana olleen kalastajasukupolven innostus kehittää seuraa ja toimintaa oli hiljalleen päässyt hiipumaan. Pilottikokeilu osuikin seuran omien sanojen mukaisesti juuri oikeaan aikaan. Seuran toimihenkilöissä oli jo aiemmin tehty ns. nuorennusleikkaus ja myös uuden toiminnan kokeiluun oli sopiva hetki.

Pilottitoiminta käynnistettiin tammikuussa 2020, jolloin pidettiin aloituspalaveri seuran keskeisten tahojen kanssa. Tapaamisessa määriteltiin tavoitteet ja alustavaa suunnitelmaa aikuispilotin toteutukseksi.  Päätettiin lähteä kehittämään aikuisille suunnatua ”kalakerhoa”, jossa  monien kalastusmuotojen opastuksen kautta pyritään aktivoimaan nuoria aikuisia mukaan toimintaan, harrastukseen ja myös seuran toimintaan.  ”Sisäänheittotuotteeksi” valikoitui monelle ehkä hieman tuntemattomampi mateenpilkinnän opastus, jonka opastamiseen seuralla oli itsellään intohimoa. Ajankohdallisesti teema sai myös nostetta SVK:n Madepilkille-haasteesta.
Seuran tahtotila oli, että ensimmäinen opastus- ja tapahtumakerta olisi maksuton, mutta toisesta kerrasta eteenpäin opastustapahtumaan osallistuminen edellyttäisi seuran jäsenyyttä.

 

Toteutus

Tuotteistettiin aikuisille suunnattu eri kalastusmuotojen opetuskokonaisuus ns. jatkumoperiaatteella, jossa vain ensimmäinen kerta oli valmiiksi päätetty (madepilkintäteema, aika ja paikka). Jatko päätettiin suunnitella ensimmäisen opastuskerran jälkeen. Laadittiin  tiivis A4-kokoinen esitemateriaali kokonaisuudesta, joka voitiin laittaa seuran omille nettisivuille sekä jakaa sosiaalisessa mediassa. Materiaali lähetettiin lisäksi paikallismedioille sähköpostitse. Tämän seurauksena saatiin myös ennakkolehtijuttu ilmaisjakeluna ilmestyvään paikallislehteen.

Tutustu markkinointiesitteeseen: Esite

Lue ennakkolehtijuttu tästä.

Alustavat tulokset

Yhteydenottoja alkavasta toiminnasta tuli seuraan 49, joissa tulijoita olisi ollut yhteen, alkuperäiseen lauantain 30.1. tapahtumaan 57. Johtuen koronarajoitteista, madepilkintäopastukset piti kuitenkin pilkkoa usealle päivälle ja kuuteen eri ryhmään.
Paikallisen ilmaisjakelulehden artikkelista alkavasta toiminnasta tiedon saaneita oli n. 80%, loput saivat tiedon kaverilta tai Facebookin kautta.  Naisia mukana tapahtumassa oli n. viidesosa, joista puolet yksin ja puolet puolison kanssa.

Heti madepilkintätapahtumien jälkeen uusia jäseniä liittyi seuraan 7 aikuista. Pienessä yhdistyksessä tämä oli yli 10% jäsenmäärän kasvu.

Madepilkintätapahtumien jälkeen oli tarkoitus jatkaa avoimien opastustapahtumien järjestämistä eri teemoin, mutta korona ja tapahtumarajoitukset sekoittivat suunnitelmat. Siksi jatko-opastuskerrat suunnattiin ilman ulkoista markkinointia jo olemassa oleville jäsenille, panostaen laadukkaammin ja aktiivisemmin jo liittyneiden opastamiseen seuraavasti: ahvenenpilkintä, kirjolohipilkintä, siian onginta, kuoreen lippoaminen ja jigiopastus. Koko opastuskokonaisuus madepilkkitapahtumat mukaan lukien piti sisällään 19 opastuskertaa välillä tammikuun loppu – toukokuun loppu.

Viimeisen jigiopastuksen jälkeen 21.5. aikuispilottitoimintaan liittyvä 11. uusi jäsen oli jättänyt liittymislomakkeensa seuraan.


Haasteita

Koronarajoitukset asettivat haasteita käytännön toteutukselle koko pilotin ajan: osallistujamääriä on rajattu, tapahtumia pilkottu useaan osaan, ohjaajat työllistyneet suunniteltua enemmän ja talkootyötunteja tullut todella paljon. Koko kevään 2021 aikana talkootunteja kertyi seuralta yhteensä pilotin toteuttamiseen 184. Tähän osin vaikutti myös seuran valinta opastaa hyvin monimuotoisesti ja useilla kerroilla eri  kalastusmuotoja.  Maskeja on kulunut ja välineitä jouduttu desinfioimaan. Madepilkintätapahtumien jälkeen toiminta jatkui koronarajoitusten ikeessä siten,  että ulkoista markkinointia ei voitu juurikaan toteuttaa. Toiminta kohdennettiinkin jo juuri liittyneille ja olemassa oleville  jäsenille.

Kalastusseuran suusta

”Seuran tavoitteena oli saada uusia aktiiveja ja monipuolisesti kalastavia aikuisjäseniä, jotka innostuttuaan tuovat tulevaisuudessa mukanaan toimintaan sekä perheenjäseniä että omia kavereitaan.
Ehkä hieman poikkeuksellista, mutta uudet jäsenet ottivat jopa vetovastuun seuran 70-vuotisjuhlien järjestämisestä, seuran logon nykyaikaistamisesta sekä seuran historiikin tekemisestä – vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti he mm. perustivat seuraan Kulttuurijaoston. He ovat osallistuneet aktiivisesti myös kaikkiin heille suunnattuihin seuran tapahtumiin: madepilkki, ahvenpilkki, kirjolohipilkki, siikaonginta, kuoreen lippoaminen, mato-onginta, jigi-, heitto- ja uistelukalastus sekä seuran kilpailut. Seuran kannalta tärkeät oman saaren talkoot ovat myös saaneet lisäpotkua uusien jäsenten toimesta.
Olemme myös ilolla havainneet, että jo aiemmin seuraan liittyneet sekä osa vanhan sukupolven aktiiveista ovat osallistuneet tai aktivoituneet uudelleen ja sekä muuttaneet mieltään pilottitoiminnasta, havaittuaan, että toiminta on tuonut mukanaan uusia aktiivisia jäseniä, jotka omalla toiminnallisella ja sosiaalisen median osaamisellaan ovat alkaneet sekä kehittää seuraa mutta ennen kaikkea osallistuneet toimintaan: tapahtumiin, talkoisiin ja kilpailuihin. ”

Seuran suunnitelma uusien jäsenien värväämiseksi jakamalla kalastustietoutta ja seuran asettama tavoite pilottitoiminnalle on toteutunut hyvin. Ohjaajien sitoutuminen on ollut kiitettävää. Seura on jo nyt elinvoimaisempi. Uusien jäsenten hankintaa on jatkettava myös tulevina vuosina ja jo mukaantulleiden jäsenten aktiivisuutta ylläpidettävä sitouttamalla heitä toimintaan omaehtoisesti – ei pakottamalla eikä painostamalla.”

Ilkka Keinänen, Hämeenlinnan Urheilukalastajat ry.

Muista järjestäjänä nämä:

  • Tunnistakaa oman alueen kalastusharrastamisen vahvuudet ja ominaispiirteet – mistä juuri teillä aikuiset voisivat erityisesti kiinnostua?
  • Tunnistakaa myös oikea hetki kosia ihmisiä jäseniksi – heti vai hetken päästä? Muistakaa pyytää yhteystiedot myös jälkimarkkinointia varten (luvalla)
  • Ottakaa rohkeasti yhteyttä paikallismedioihin – ilmaislehdet tavoittavat aikuiskohderyhmiä nykypäivänäkin hyvin (ja ovat paikallislehdetkin somessa)

Suomen Vapaa-ajankalastajat haluaa kiittää Hämeenlinnan Urheilukalastajia hyvästä yhteistyöstä seurapilotin toteuttamisessa!

Jos kiinnostuit aikuispilotin kaltaisesta toiminnasta omaan seuraasi ja haluat tiedustella pilotin kokemuksista lisää, ota yhteyttä aikuistoiminnan koordinaattoriin Johanna Antila, p. 050 573 9332 johanna.antila(at)vapaa-ajankalastaja.fi.

Mikäli kiinnostuit Hämeenlinnan Urheilukalastajien aikuistoiminnasta, voit ottaa yhteyttä Ilkka Keinäseen, p. 044 910 0910, ilkka.keinanen(at)phnet.fi.