Aloite lohiasetuksen uusimiseksi

Lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmän kokous 5.2.2019

Lohiasetuksen uusiminen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esitti lausunnossaan lohiasetuksesta 28.2.2017 seuraavaa:

” Villien lohikantojen myönteisen kehittymisen varmistamisen kannalta SVK pitää vuoden 2016 kalastuskaudella voimassa olleita asetuksia parempina, kuin esityksenä olevia uusia asetuksia.

Ajallisesti kevääseen laajennetulla kalastuskaudella kaupallinen kalastus tulisi kohdistumaan nykyistä enemmän keväällä kutuvaelluksensa suorittaviin suurikokoisiin lohiin, jotka ovat lohikantojen lisääntymisen kannalta tärkeitä.

SVK esittää kiinteiden pyydysten osalta lohenkalastuksen aikaisimmaksi aloitusajankohdaksi Tornionjoen edustan merialueella Suomessa ja Ruotsissa 29. kesäkuuta 2017. ”

Seurantaryhmässä 5.2.2019 Luken tutkijat toivat esille hälyttävää tietoa aikaistetun pyynnin jälkeen tapahtuneesta tilanteesta: Tornionjokeen nousee entistä vähemmän lohia ja aikaistettu meripyynti ottaa saaliiksi paljon isoja geneettisesti arvokkaita naaraslohia.

Järjestömme lausunnossa kantamamme huoli on siis konkretisoitunut ja SVK esittää lohiasetuksen pikaista päivittämistä vuoden 2017 aikaistukset poistamalla.