Covid19 ohjeistus

Päivitetty 17.2.2022

Ohjeet koronaturvalliseen omatoimiseen kalastamiseen tästä.

OHJEITA KILPAILUJÄRJESTÄJILLE (COVID-19)

Tärkeät linkit ajantasaisiin ohjeisiin, jotka tulee ottaa huomioon tilaisuutta suunniteltaessa:
THL:n viralliset korona-ohjeet
THL:n suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille


Päivitetty ohjeistus koskien kalastuskilpailujen järjestämistä
(soveltuvin osin myös muiden ulkona järjestettävien kalastustapahtumien)

Koronaepidemia vaikuttaa maassamme edelleen eri alueisiin eri tavoin ja viranomaisohjeistukset voivat muuttua nopeasti. Muistutamme teitä tarkistamaan oman alueenne voimassa olevat koronatilanteeseen liittyvät viranomaisohjeet ja -suositukset, seuraamaan tilanteen kehittymistä sekä noudattamaan annettuja ohjeita ja suosituksia.
Nykytilanteessa (17.2.22) monilla alueilla on kilpailujen järjestäminen mahdollista. Tarkistakaa oman alueenne mahdolliset rajoitukset ja suositukset THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset#Sairaanhoitopiirien

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä löytyy tästä: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6

Tuoreimmat tiedot alueiden osalta voi tarkistaa mm. osoitteesta www.avi.fi. ja ajankohtaisimmat päivitykset suoraan esim. osoitteesta Usein kysyttyä koronaviruksesta – Aluehallintovirasto.

Ohjeita ja käytäntöjä kalastuskilpailujen järjestämiseen

–kimppakyytejä ei suositella. Paikalle tulisi mieluiten saapua yksin tai korkeintaan omien perheenjäsenten kanssa. Lähistöllä asuvat voivat saapua paikalle myös kävellen tai pyöräillen, jos kilpailun luonne (tavaran määrä) sen sallii.

– turvavälit olisi edelleen hyvä pitää kaikissa tilaisuuden tilanteissa, niin järjestäjien kuin osallistujien välillä.

– järjestäjät voivat suojautua kasvomaskein ja suojakäsinein.

– huolehditaan käsihygieniasta, eli tarjotaan käsidesiä vähintään parissa eri kohdassa kilpailualuetta (käsidesipisteiden määrää voidaan nostaa isommissa tapahtumissa).

– kilpailukortit; järjestäjä voi käsitellä kilpailukortteja vaikka suojahanskoja käyttämällä ja jokainen kortti voidaan sulkea minigrip-pussiin, ennen kuin se annetaan kilpailijalle. Kilpailija ei poista korttia pussista, vaan ojentaa sen avaamattomana kilpailun päätteeksi takaisin järjestäjälle.

– tapahtuma-alueen järjestelyt tehdään niin, että ihmistungoksista tai lähikontakteista vältytään.

  • jonoja voi välttää esimerkiksi suosimalla pelkkää ennakkoilmoittautumista. Myös osanottomaksu tapahtuu etukäteen verkossa.
  • mahdollisille varapaikoille saa siirtyä turvavälit huomioon ottaen.
  • punnitukset voidaan hoitaa yksi kerrallaan huutamalla kilpailijan numeron, jolloin ainoastaan ko. kilpailija liikkuu kohti vaakaa, muut pysyvät paikallaan (turvavälit huomioon ottaen). Kilpailija voi asettaa itse saaliin vaa´alle, odottaa että lukema saadaan kirjattua ja nostaa sitten kalat niille tarkoitettuun saaviin tms.
  • palkinnot voidaan jakaa vasta jälkikäteen (esim. lahjakortteja voi postittaa voittajille jne.). Jos palkintojenjako kuitenkin halutaan järjestää perinteisellä tavalla, voidaan toimia näin:
  • palkinnot asetetaan valmiiksi järjestykseen esimerkiksi pöydälle, jonka jälkeen ilmoitetaan tulosjärjestyksessä palkintoihin oikeutetut kilpailijat. Pidetään riittävä tauko jokaisen kilpailijan jälkeen, jotta palkittava saa rauhassa noutaa oman palkintonsa. Vasta kun tämä on siirtynyt takaisin sivummalle, luetaan tuloslistalta seuraavan kilpailijan nimi.
  • palkittavia ei kätellä, halailla tms., mutta raikuvat aplodit ovat sallittuja.
  • palkintojaon yhteydessä on hyvä pitää riittävä turvaetäisyys sekä kanssakilpailijoihin että järjestäjiin, mukaan lukien mahdollisten valokuvausten aikana.

– buffetteja voidaan järjestää, kun muistetaan noudattaa annettuja viranomaisrajoituksia ja -suosituksia.

huonovointisena tai sairaana ei kilpailuihin saa lähteä. Sama koskee tilannetta, jossa joku muu perheenjäsen on sairastunut. Jos sairastunut henkilö kuitenkin kilpailupaikalla havaitaan, hänet diskataan ja lähetetään oitis pois/kotiin kisasta.

– Kilpailut ovat ulkoilmatapahtumia, mutta järjestäjä voi alueen epidemiatilanteen mukaan suositella käytettävän kasvomaskia kilpailun ajan. Maskia voi muutenkin halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

SVK huomauttaa, että pandemiatilanne elää päivästä toiseen ja uusia rajoituksia saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla.

 

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Marcus Wikström, marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 045 110 2126
tiedottaja Jaana Vetikko, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 525 7806
toiminnanjohtaja Olli Saari, olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 339 46602126