1,42 kilon särki on uusi Suomen ennätys

Tässä on uusi Suomen ennätyssärki. Pekka Kämäräisen laskemaan ahvenverkkoon uinut kala painoi 1,420 kiloa, pituutta oli kertynyt 44 senttiä. Pyyntiajankohta oli 22.9. ja pyyntipaikkana Kuusamo. Kuva: Pekka Kämäräinen.

1,42 kilon särki on uusi Suomen ennätys

Ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana kaksi uutta ennätystä. Uusia ennätyskaloja ovat särki 1,42 kg ja hietatokko 7,9 cm.

Tässä on uusi Suomen ennätyssärki. Pekka Kämäräisen laskemaan ahvenverkkoon uinut kala painoi 1,420 kiloa, pituutta oli kertynyt 44 senttiä. Pyyntiajankohta oli 22.9. ja pyyntipaikkana Kuusamo. Kuva: Pekka Kämäräinen.

Ennätyskalalautakunta on pitänyt uutta 2000-luvun ennätyskalojen listaa 20 vuotta. SE-listalla on 80 kalalajia ja kuusi rapulajia. Ennätyskokoisen kalan pyytäminen on haastavaa, koska listalla on jo monta kovaa tulosta. Hyväksyttyjen ennätysten lisäksi lautakunnan käsiteltäväksi saapui kuluneen vuoden aikana paljon isoja kaloja, mutta ne eivät yltäneet uusiksi ennätyksiksi.

Haitallista vieraslajia aurinkoahventa ei hyväksytty listalle

Ennätyskalalautakuntaan tuli myös ilmoitus aurinkoahvenesta, joita on laskettu luvatta muutamiin luonnonvesiin Turun seudulla. Aurinkoahven on luokiteltu koko EU:n alueella haitalliseksi vieraslajiksi, joita ei saa päästää ympäristöön. Lautakunta jätti ilmoituksen käsittelemättä, koska se ei halua olla millään tavalla edistämässä haitallisen vieraslajin levittämistä Suomeen.

Punnituksessa oltava tarkka

Ennätyskalan saatuaan on pidettävä pää kylmänä. Moni mahdollinen ennätys on kaatunut lautakunnassa puutteelliseen tai epämääräiseen ilmoitukseen. Tavallisin hylkäyksen syy on se, että punnituksessa ei ole toimittu ohjeiden mukaan. Paras tapa on viedä kala lähimpään ruokakauppaan ja käyttää punnitukseen kaupan palvelutiskin vaakaa. Punnituksen todistajiksi kannattaa pyytää kaupan henkilökuntaa. Kotoa mahdollisesti löytyvä vanha talousvaaka tai kalastajan kädessä heiluva digivaaka eivät kuulu hyväksyttyihin Suomen ennätyskalan punnitusvälineisiin.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat/

Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy samasta osoitteesta ja lisäksi osoitteesta https://ahven.net/kalastus/ennatyskalat/

Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:

Tiedottaja Jaana Vetikko
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
puh. 050 525 7806

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh. (09) 6844 5914

——————————————————————————————–

1,42 kilos mört slog nytt finskt rekord

Rekordfisknämnden har godkänt två nya finska rekordfiskar, mört 1,42 kg och sandstubb 7,9 cm.

Rekordfisknämnden har upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord i 20 år. På listan finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter. Att få en rekordfisk är inte det lättaste för det finns redan många hårda resultat på listan. Förutom de godkända rekordfiskarna behandlade nämnden många andra stora fiskar, men dessa lyckades inte slå de gamla rekorden.

Den skadliga främmande arten solabborre godkändes inte

Rekordfisknämnden fick också in en anmälan om solabborre, en fiskart som påträffas i Åbotrakten efter att den olovligt har släppts ut där. Solabborren är inom hela EU listad som en skadlig främmande art som inte får släppas ut i naturen. Nämnden beslöt att inte behandla anmälningen, för man vill inte på något sätt uppmuntra att denna skadliga främmande art sprider sig i Finland.

Var noggrann med vägningen

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är det vägningen som inte gjorts enligt anvisningarna. Det bästa är att föra fisken till närmaste matbutik och be att få väga den på någon av vågarna där. Samtidigt kan man be butiksbiträdet fungera som vittne. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen godkänns inte för att väga en rekordfisk.

Rekordfiskregistret, anmälningsblanketter och anvisningar för att anmäla rekordfiskar finns på adressen https://ahven.net/sv/fiske/rekordfiskar/

Tilläggsuppgifter om Finlands rekordfiskar och rekordfiskregistret:

Informatör Tapio Gustafsson
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. (09) 6844 5914

Informatör Jaana Vetikko
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
tel. 050 525 7806