Ennätyskalarekisteri ja -lautakunta

Suomen ennätyskalarekisteriin kerätään tietoja ennätyskaloista ja ravuista
Jokaiselle kala- ja rapulajille on määrätty alin paino- tai pituusraja, jonka ylittävät yksilöt pääsevät Suomen ennätyskalalautakunnan tutkittavaksi ja hyväksyttäväksi. Isoiksi kasvavilla kaloilla ratkaiseva mitta on paino, pikkukaloilla ja ravuilla se on pituus.


Viimeisin ennätyskalalutakunnan kokous on ollut 2.2.2017

Ennätyskalalautakunta luokittelee kalat ja ravut niiden dokumentoinnin ja uskottavuuden mukaan ryhmiin (A,B,C). Vapavälineille, pyydyksille ja muille pyyntitavoille on rekisterissä omat sarjansa. Saalisilmoituksia ei lähetetä suoraan ennätyskalalautakunnalle, vaan ne toimitetaan alan järjestöjen ja lehtien kalakilpailuihin, joista rekisterin alamitan täyttävät ilmoitukset toimitetaan edelleen lautakunnan käsittelyyn. Voit ilmoittaa kalan esimerkiksi SVK:n kalarekisteriin.

Suomen ennätyskalarekisteri on laajan joukon yhteistyön tulos. Mukana Suomen ennätyskalalautakunnassa ovat seuraavat tahot: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Urheilukalastajainliitto, Suomen Ammattikalastajaliitto, Kalatalouden Keskusliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Näiden lisäksi lautakunnan asiantuntijoina ovat professori Hannu Lehtonen Helsingin Yliopistolta ja assistentti Jussi Pennanen RKTL:stä. Ennätyskalalautakunnan puheenjohtaja toimii professori Hannu Lehtonen Helsingin Yliopistolta, varapuheenjohtajana Veikko Rinne, sihteerinä tiedottaja Jaana Vetikko Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä ja rekisterin ylläpitäjänä kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä.
Luonnontieteellinen Keskusmuseo luvannut Suomen ennätyskalan pyytäjälle lasikuituisen näköisvaloksen kalasta puoleen hintaan pyytäjän näin halutessa.