Etelä-Savon luonnonsuojelualueet

Lausunto Etelä-Savoon perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista, 31.5.2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Ympäristöministeriön esitykseen Etelä-Savon perustettavista luonnonsuojelualueista ja esittää lausuntonaan esityksestä seuraavaa:

SVK pitää tärkeänä, että vesistöjen varsilla on rakentamattomia vapaita alueita, joita kansalaiset voivat käyttää omatoimiseen retkeilyyn. SVK tähdentää, että uusia luonnonsuojelualueita perustettaessa tulee niissä turvata kalastuslain (1378/2015) 7 §:n mukaiset maksuttomat ja maksulliset yleiskalastusoikeudet.