EU:n ankeriaskantojen hoito

Lausunto yhteisön toimintasuunnitelman kehittämiseen ankeriaskantojen
hoitamiseksi 24.2.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan
viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn Euroopan yhteisöjen komission tiedonantoon ”
Yhteisön toimintasuunnitelman kehittäminen ankeriaskannan hoitamiseksi”
lausuntonaan seuraavaa.

Suomalaisten vapaa-ajankalastajien vuotuiset ankeriassaaliit ovat nykyisin
enemmänkin satunnaisia ja perustuvat luultavimmin vesistöihimme istutettuihin
kuin luonnonvaraisesti rannikkovesillemme saapuneisiin ja edelleen sisävesiin
nousseisiin ankeriaisiin. Tietyillä vesialueilla, joihin ankeriaan poikasia on
voitu istuttaa melko säännöllisesti viranomaisten salliman
istutusaluejärjestelmän puitteissa, ankeriassaaliit voivat olla runsaampiakin.
Ankeriasistutuksia on viime vuosina tehty eteläisen ja keskisen Suomen alueelle
ja varmasti joku määrä luonnonvaraisen vaellusreitinkin läpäisseitä ankeriaita
saavuttaa rannikkomme ja nousee myös sisävesiin vapaiden jokien ja Saimaan
kanavankin kautta, joten kasvuankeriaita ja vaelluskokoonkin kasvaneita
yksilöitä liikkuu edelleenkin vesistöissämme ja rannikkovesissä varsin laajalti.
Vapaa-ajankalastajille ankerias ei ole mikään unohdettu saaliskala vaan laji,
jonka pyyntimahdollisuuksia haluttaisiin lisätä.

Ankeriaskannan hoitoon tähtäävän toimintasuunnitelman tarve on ilmeiden ja
edellyttää lajin elämänkierron turvaamiseksi kansainvälistä yhteistyötä. SVK
pitää tärkeänä, että Suomi osallistuu ankeriaskannan hoitosuunnitelman
laadintaan ja toteutukseen. Suomessa ankerias voisi olla nykyistä runsaampi
vapaa-ajankalastajien saalislaji, jos ankeriaskannan hoidossa onnistutaan
lisäämään luonnonvaraisesti meille saapuvien kasvuankeriaiden määrä ja
varmistamaan istukkaiksi luonnosta pyydettävien lasiankeriaiden saanti. Omalta
osaltaan Suomessa varmasti ollaan valmiita varmistamaan tarpeelliseksi
katsotuilla tavoilla vaellukselle lähtevien hopea-ankeriaiden
kasvumahdollisuudet ja vaelluksen onnistuminen omilla vesillämme.

SVK haluaa olla mukana valmisteltaessa Suomen kantoja ja tavoitteita
ankeriaskannan hoitosuunnitelmaa kehiteltäessä ja tietysti aikanaan suunnitelmaa
toteutettaessa.