Halistenkosken poikkeusluvat

Lausunto Lounais-Suomen kalatalousalueen kalastuslain 72§ sekä 47§ mukaiseen poikkeuslupahakemukseen viehekalastuksen sallimiseksi 200 metriä lähempänä Halistenkosken kalatietä sekä kalastuksen sallimiseksi syyskuussa, 30.7.2021 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Lounais-Suomen kalatalousalueen jättämään kalastuslain 72§ sekä 47§ mukaiseen poikkeuslupahakemukseen Turun Halistenkoskelle.

Hakemuksessaan Lounais-Suomen kalatalousalue anoo kalastuslain 72§ nojalla poikkeusta siten, että kalastus sallittaisi noin 65 metriä kalatiestä ja noin 100 metriä padonharjasta alaspäin. Kyseinen poikkeuslupa on ollut voimassa aikaisemminkin. Kalastuslain 71§ mukaan kaikenlainen kalastus on kielletty 200 metrin matkalla kalatien ylä- ja alapuolella.
Lisäksi on haettu kalastuksen sallimista syyskuussa, jolloin lohen-, taimenen- ja siian kuturauhoitus olisi voimassa Halistenkoskella ja alapuolisella suvantoalueella. Kalastusasetuksen 1§ mukaan taimen, lohi ja siika ovat rauhoitettuja virtavesissä syyskuun alusta marraskuun 30. päivään.
Päätöstä anotaan viiden vuoden määräajaksi.

SVK on lisäksi tutustunut Halistenkosken nykyiseen kalastussääntöön.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanta

Kalastuslaki- ja asetus turvaavat taimenelle, lohelle ja siialle vaellus- ja kuturauhan vaelluskalavesistöissä syyskuun alusta marraskuun loppuun. Lisäksi kalastus on kielletty padosta 100 metrin etäisyydellä sekä kalatiestä 200 metrin etäisyydellä.
Halistenkoski on suosittu vapaa-ajankalastuskohde ja yksi harvoista Lounais-Suomen virtavesikohteista. Kalastuksella Halistenkoskella on jo pitkät perinteet.

SVK:n mielestä 72§:n ja 47§:n mukaiset poikkeusluvat viehekalastuksen sallimiseksi 200 metriä lähempänä Halistenkosken kalatietä sekä kalastuksen sallimiseksi syyskuussa voidaan myöntää. Syyskuun aikaisen kalastuksen ei katsota merkittävästi kohdentuvan rasvaevällisiin taimeniin, mutta niitä voidaan kuitenkin olettaa tulevan saaliiksi vähäisessä määrin.
SVK suosittelee alueella väkäsellisten koukkujen kieltoa vähintään syyskuun ajan, mutta mielellään ympärivuotisena käytäntönä. SVK esittää myös kalastuksessa käytettävien koukun haarojen rajoittamista kolmeen ja maksimissaan koon 6 koukkujen käytön sallimista. Esityksen perusteena on kalojen mahdollisimman helppo vapauttaminen vähäisin vaurioin. Koukun koon sekä sen haarojen lukumäärän rajoittaminen ehkäisee kalan tarttumista suun ulkopuolelta.