Hauen kutuaika on nyt käsillä

Hauki kutemassa. Kuva: Juha Ojaharju.

Hauen kutuaika on nyt käsillä

Hauenkalastus on tällä hetkellä erittäin suosittua. Perinteisesti kutua edeltävä sesonki on yksi parhaista hetkistä kymppikalan tavoitteluun. Osa aktiivisista hauenkalastajista on kuitenkin ottanut käyttöön oma-aloitteisen kevätrauhoituksen tärkeimmillä hauen kutualueilla ja siirtynyt sen kalastuksesta kudun tarkkailuun.

Hauki kutemassa.
Kuva: Juha Ojaharju.

Hauen kudun on perinteisesti ajateltu käynnistyvän veden lämpötilan lähestyessä seitsemää astetta. Tämä on kuitenkin raaka yleistys, sillä kudun käynnistymiseen vaikuttavat monet eri seikat. Eteläisten merialueiden osalta voidaan karkeasti sanoa kudun käynnistyvän huhtikuun loppupuolella, ja pääjoukkojen kutu on yleensä ohi ennen toukokuun puoliväliä. Kalastuspaine on tunnetuilla kutualueilla ajoittain kova.
Viime vuosina osa aktiivisista hauenkalastajista on päättänyt jättää erityisesti suosituimmat kutulahdet sekä fladat rauhaan, ja aloittavat kalastuskautensa vasta kudun ollessa pääosin ohi. Hauen merkitys niin vapaa-ajankalastajien kuin kalastusoppaidenkin toiminnan kannalta on erittäin suuri, joten tällaisten omaehtoisten rajoitusten käyttöön otto on suositeltavaa.
Jos talven aikana kertynyttä poltetta kalavesille on kuitenkin päästävä purkamaan, on erityisesti emokalojen vapauttaminen tärkeää. Ohjeet oikeaoppiseen kalan vapauttamiseen löytyvät esimerkiksi osoitteesta https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kalan-vapauttaminen/

Erityisesti Pohjanlahden rannikolla hauet nousevat puroja pitkin fladoihin ja kluuvijärviin kudulle. Hauen ja monien muiden kevätkutuisten kalojen kutunousuun voi tutustua esimerkiksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön Koolla on väliä -hankkeen järjestämässä tapahtumassa Raippaluodon saarella Björköbyssä Bodvattnet-nimisen fladan laskupurolla torstaina 26. huhtikuuta kello 17 alkaen.
Tapahtumaan voi osallistua myös Facebookissa Kalastajan Kanavalla (https://www.facebook.com/kalastajankanava/) livevideolähetysten muodossa. Videolähetyksissä myös haastatellaan asiantuntijoita, jotka kertovat kutupaikkoina toimivien fladojen ja kluuvijärvien merkityksestä alueen kalakannoille.
Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju, puh. 045 113 3050, s-posti: juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma, puh. 050 564 8009, s-posti: mika.oraluoma(at)vapaa-ajankalastaja.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.