Vapaa-ajankalastajat ja Rapala yhteistyöhön hauen puolesta

Vapaa-ajankalastajat ja Rapala yhteistyöhön hauen puolesta

Vapaa-ajankalastajat ja Rapala yhteistyöhön hauen puolesta

Suomen haukikannat ovat joillain alueilla pienentyneet uhkaavasti. Haukien kutualueet ovat supistuneet muun muassa rantojen rakentamisen ja ruoppausten seurauksena. Rapala Rahasto, Hauenkalastajat Suomi ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) päättivät ryhtyä toimeen ennen kuin on myöhäistä tukemalla ”haukitehtaiden” rakentamista.

Haukitehtaat ovat alueita, jotka on kunnostettu sopiviksi hauen kutualueiksi. Haukitehdas voi olla vaikkapa kunnostettu kosteikko, josta on hyötyä myös valumavesien puhdistamisessa, lintujen elinympäristönä sekä tietysti hauille.

Hauenkalastaja voi tukea haukikantojen elinvoimaisuuden varmistamista hankkimal-la Rapala Hauenkalastajat Minnow Spoon Weedless -viehesarjan.

Hauenkalastaja voi tukea omalta osaltaan haukikantojen elinvoimaisuuden varmistamista hankkimalla Rapala Hauenkalastajat Minnow Spoon Weedless -viehesarjan. Jokaista myytyä viehesarjaa kohti Rapala lahjoittaa kaksi euroa (alv 0 %) SVK:n Haukitehdas-hankkeelle. Lisäksi Rapala Rahasto tukee suoralla rahallisella tuella nimetyn haukitehtaan rakentamista.

”Hauenkalastukseen suunniteltu Rapala Minnow Spoon Weedless -uistin on ylivoimaisesti Suomen myydyin viehe. Tämän vuoksi ”Minnaria” voisi kutsua Suomen kansallisuistimeksi. Kiitos haukien, jotka ovat tarjonneet lukemattomille suomalaisille unohtumattomia hetkiä, elämyksiä ja itsepyydettyä lähiruokaa”, kertoo Rapalan Suomen markkinoinnin markkinointipäällikkö Tommi Ihalainen.

 
Lisätietoja:
SVK, kalatalousasiantuntija Janne Antila p. 045 630 4280, s-posti: janne.antila(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Normark Suomi, kalastuksen tuotepäällikkö Kimmo Mänttäri p. 040 548 3770, kimmo.manttari(at)normark.fi
Hauenkalastajat Suomi, info(at)hauenkalastajat.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat/
rahasto.rapala.fi
www.hauenkalastajat.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa.