Hiilonlahden asemakaava

Muistutus Hillonlahden asemakaavamuutoksesta 466 Haminassa, 9.2.2017

Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri (VAKAPI) ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lausuvat Hillonlahden asemakaavamuutoksesta 466 seuraavaa:

Kyseisessä Hillonlahden asemakaavamuutosehdotuksessa on vapaa-ajankalastus jätetty huomioimatta. Kaavaselostuksessa sanotaan, että ”Kaavan toteutumisen alkaessa Matinsaaren nykyinen käyttö vähenee ja väistyy”. Kaavamuutos sulkisi siis alueelle johtavan tien jo noin lkm päässä rannasta ja alueelle meneminen kiellettäisiin.

Järjestöt katsovat lisäksi, että asemakaavamuutos olisi ongelmallinen myös maankäyttö- ja rakennuslain osalta, koska asemakaavoitusta ei voida laatia yleiskaavan vastaisesti. Jos kaavoitus tehdään lakien mukaisesti, on ko. alueiden yleiskaavaa ensin muutettava. Yleiskaavaa muutettaessa tulee huomioida se, että Matinsaaren alueen nykyisille toiminnoille tulisi osoittaa vaihtoehtoinen alue. Muutoin rikotaan sekä valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita (VAT), sekä myös yleiskaavan sisältövaatimuksia (molemmat velvoittavia, eli lakisääteisiä).

Vaihtoehtoiseen paikkaan tulisi osoittaa riittävästi venelaituripaikkoja. Lisäksi alueella tulisi olla ulkoilua ja virkistystä varten riittävän iso maa- ja ranta-alue sekä turvallinen hiekkapohjainen uimapaikka riittävän kaukana venelaitureista ja venereitistä. Alueelle olisi päästävä autolla laitureiden viereen ympäri vuoden, koska myös jääpeitteinen alue pitää laskea ulkoilu- ja virkistysalueeksi. Näin myös liikuntarajoitteiset ja pienemmät lapset pääsisivät ranta-alueelle.
Kyseisen kaavaehdotuksen aikaansaamat haittavaikutukset johtaisivat kalastusharrastuksen vähenemiseen varmasti paikallisen ikääntyneen väestön keskuudessa ja vähentäisi niitä positiivisia vaikutuksia, joita kalastuksella on heidän fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa, sillä kalastusharrastus vähentää ikääntyneiden terveydenhuollon kustannuksia. Isovanhemmilla on tämän lisäksi valtava merkitys kalastusharrastuksen opettamisessa lapsille ja nuorille. Näin myös lasten ja nuorten kalastus Haminassa vähenisi.

Järjestöjen saamien tietojen mukaan nykyalueen vaihtoehdoksi on kaavailtu Suurenkallionniemen aluetta Summanjoen länsipuolella. Suurenkallionniemen alueen käyttöönotto tarkoittaisi kuitenkin sitä, että vain hyväkuntoiset ihmiset pääsisivät tämän jälkeen meren rantaan Uuden-Summan asuinalueelta (Summanjoen rantaan). Eli he, jotka pystyvät kulkemaan metsäpolkua 1,5 kilometriä yhteen suuntaan. Kyseinen paikka on kuitenkin paikallisten mukaan lähinnä teoreettinen ja sen toteutuminen veisi vuosia, mikäli se olisi edes mahdollista. Näistä syistä paikalliset vapaa-ajankalastajat haluavat tuoda toisen vaihtoehdon esiin, eli Paksuniemen (vaihtoehto VE4). Tämä olisi paikallisten mukaan selkeästi nopein ja helpoin ratkaisu. Se maksaisi hieman enemmän, mutta olisi valmiiksi lainmukainen, eikä valitusprosessia tulisi. Paksuniemen rakentaminen tulisi aloittaa ennen Matinsaaren alueen sulkemista. Näin uusi alue olisi jo valmis, kun Matinsaari suljetaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK, vapaa-ajankalastajien katto-organisaatio) haluaa lopuksi muistuttaa siitä, että keskusjärjestön pyörittämä hanke ”Lähelle Kalaan” pyrkii yhteystyössä kaupunkien ja kuntien kanssa luomaan lisää kalastuspaikkoja urbaaniin ympäristöön. Hanke on saanut positiivisen vastaanoton mm. Jyväskylässä, Helsingissä, Kuopiossa sekä Lahdessa, ja lisää on tulossa. Toivomme, että Hamina liittyy tähän kasvavaan joukkoon, ja ottaa vapaa-ajankalastuksen entistä paremmin huomioon alueita myös kaavoituksessaan. Lisätietoja hankkeesta saa SVK:n hankevastaavalta kalatalouskonsulentti Mika Oraluomalta, p. 050 564 8009 tai mika.oraluoma@vapaa-ajankalastaja.fi.