HOSSAN KANSALLISPUISTO, YMVK

Lausunto Hossan kansallispuisto koskevaksi laiksi (HE 260/2016 VP), 22.3.2017 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut  hallituksen esitykseen laiksi Hossan kansallispuistosta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää Hossan kansallispuistoa erittäin tervetulleena  lisänä  Suomen kansallispuistoverkostoon.

Hossa on ollut yksi suosituimmista kalastusretkien kohteista koko Suomessa. ”Hossa – kalamiehen paratiisi” on ollut metsähallituksen slogani vuosia. Alueella on ollut pitkään voimakasta istutustoimintaa pyyntikokoisilla kaloilla ja pienpoikasilla, ja metsähallitus on myynyt erityiskalastuskohteisiin kalastuslupia. Alkutaipaleella toiminta oli keskittynyt kirjoloheen, mutta nykyään kirjolohen istutus ja kalastus näyttelevät enää pientä roolia, sen sijaan taimen ja harjus on otettu kalastonhoidossa entistä enemmän alueen vesien istutuslajeiksi

Vapaa-ajankalastuksen kannalta kalastusmahdollisuudet hallituksen esityksessä on huomioitu riittävällä tavalla.

Hallituksen esityksen mukaan puiston ulkopuolelle on rajattu pääosa pyydyskalastukselle ja virtaavien vesien kalastukselle merkittävimmistä vesistä sekä tärkeimmät kirjolohi-istutuksiin perustuvista istuta- ja kalasta lammista.

Puiston sisällä alueen  kalalajistoon luontaisesti kuulumattomien lajien istutukset lopetettaisiin. Hossan alueella tulisi kuitenkin säilymään myös  erityiskalastuskohteina toimivia lampia/järviä, joihin voi istuttaa taimenta ja harjusta ja myydä kalastuslupia. Toiminnan jatkuminen edellyttää voimassa olevien yleiskalastuskieltojen jatkumista.

Vuodesta 2021 muutama erityskalastuskohteena toiminut  järvi vapautuisi kiellosta ja ne tulisivat yleiskalastusoikeuksilla kalastettaviksi. Samalla näiden järvien istutukset loppuisivat ja ne muokkautuisivat luontaiseen kalastoon.

Kansallispuistossa saisi  siis varsin yleisesti kalastaa yleiskalastusoikeuksin. Myös  kotitarpeiksi kalastavien toiveita on huomioitu sallimalla kalastus seisovilla pyydyksillä yhdeksässä järvessä kansallispuiston sisällä. Nuotanveto kalaston hoitamiseksi tai pyyntitavan esittelemiseksi yleisölle olisi sallittua yhdessä järvessä.  Järjestömme painottaa, että pyydyskalastuksen pyyntiponnistuksen  on näissä  vesissä oltava kuitenkin kestävän kalastuksen rajoissa,  jotta kalastus  seisovilla pyydyksillä ei haittaa kansallispuiston toimintaideaa tai aiheuta huomattavia muutoksia kalaston rakenteeseen.