Hossan kansallispuisto

Lausunto Hossan kansallispuistoa koskevaksi laiksi (HE 260/2016 VP), 16.2.2017, mmvk 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut  hallituksen esitykseen laiksi Hossan kansallispuistosta.

Hossa on ollut yksi suosituimmista kalastusretkien kohteista koko Suomessa.
”Hossa – kalamiehen paratiisi” on ollut metsähallituksen slogani vuosia. Alueella on ollut pitkään voimakasta istutustoimintaa pyyntikokoisilla kaloilla ja pienpoikasilla, ja metsähallitus on myynyt erityiskalastuskohteisiin kalastuslupia. Alkutaipaleella toiminta oli keskittynyt kirjoloheen, mutta nykyään kirjolohen istutus ja kalastus näyttelevät enää pientä roolia, sen sijaan taimen ja harjus on otettu kalastonhoidossa alueen vesien istutuslajeiksi entistä enemmän.

Puiston ulkopuolelle on hallituksen esityksen mukaan rajattu pääosa pyydyskalastuksen ja virtaavien vesien kalastuksen kannalta merkittävimmät vesistöt sekä kirjolohi-istutuksiin perustuvan istuta- ja kalasta toiminnan kannalta tärkeimmät lammet.

Puistossa alueen  kalalajistoon luontaisesti kuulumattomien lajien istutukset lopetettaisiin. Kansallispuistossa saisi  varsin yleisesti kalastaa yleiskalastusoikeuksin niissä vesissä, joihin menemistä ei rajoita esim. alueellinen liikkumiskielto. Hossan alueella tulisi säilymään erityiskalastuskohteina toimivia lampia/järviä, joihin voi istuttaa taimenta ja harjusta ja myydä kalastuslupia. Toiminnan jatkuminen edellyttää voimassa olevien yleiskalastuskieltojen jatkumista. Vuodesta 2021 muutama järvi vapautuisi kiellosta ja ne tulisivat yleiskalastusoikeuksilla käytettäviksi. Samalla näiden järvien istutukset loppuisivat.

Alueen mökkiläisten toiveita on huomioitu sallimalla kalastus seisovilla pyydyksillä eräissä nimetyissä vesissä kansallispuiston sisällä. Järjestömme painottaa, että pyydyskalastuksen pyyntiponnistuksen  on ko. vesissä oltava kestävän kalastuksen rajoissa,  jotta kalastus  seisovilla pyydyksillä ei haittaa puiston toimintaideaa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää Hossan kansallispuistoa erittäin tervetulleena  lisänä  Suomen kansallispuistoverkostoon. Kalastuksen kannalta hallituksen esityksessä on huomioitu kohtuullisesti eri käyttäjäryhmät. Hossassa säilyy puiston perustamisen jälkeenkin mahdollisuus kalastaa erityiskalastuskohteilla, mikä on ollut hyvin suosittua toimintaa. Kansallispuiston perustamisen myötä muutama erityiskalastuskohteena toiminut järvi jää istutustoiminnan ulkopuolelle ja muokkautuu luontaiseen kalastoon, ja nämä järvet muuttuvat yleiskalastusoikeuksilla kalastettaviksi vesiksi. Vapaa-ajankalastuksen kannalta kalastusmahdollisuudet hallituksen esityksessä on huomioitu riittävällä tavalla.