Hylkeiden poiston avustukset

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta, 4.3.2019

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan asetusluonnoksesta seuraavaa.

Kannatamme asetusluonnoksessa kuvailtua järjestelmää. Mielestämme uusi asetus voidaan hyväksyä esitetyllä tavalla ja pidämme tervetulleena tällaista muutosta, joka kannustaa ammuttujen hylkeiden nostamiseen vedestä sen sijaan, että ne jäisivät veteen mätänemään.