Iktynomien koulutus turvattava

Iktyonomien koulutus on turvattava Turun ammattikorkeakoulussa, 6.2.2012

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on huolestunut kalatalouden ammattilaisten arvostaman iktyonomien koulutuksen tulevaisuudesta Turun ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Suomessa kalatalous sisävesillä ja Itämeressä on merkittävä toimiala. Maamme pinta-alasta on vesiä enemmän kuin useimmalla muulla Euroopan maalla. Puhtaiden luonnonvesiemme kalavarojen kestävä hyödyntäminen ravinnon lähteenä ja virkistyksen tuottajana on ja säilyy keskeisenä osana suomalaisuutta.
Vapaa-ajankalastus on merkittävä 1,7 miljoonan suomalaisen harrastus, joka on tärkeä osa maamme kalataloutta myös taloudellisesti kalastusmatkailun ja kalastusvälinekaupan myötä. Iktyonomeja toimii monissa vastuullisissa tehtävissä niin vapaa-ajankalastuksen neuvonnassa, kalastusmatkailuyrityksissä kuin kalastusvälinekaupoissakin.
Vesiviljely on myös maamme kalataloudessa taloudellisesti tärkeä osa-alue. Monessa yksityisessä ja valtion kalanviljelylaitoksessa iktyonomit toimivat vastuullisimmissa tehtävissä.
Kalanjalostus ja kauppa ovat monipuolistuneet ja terveellistä kalaa on kuluttajien saatavilla yhä enemmän, monipuolisemmin ja ympärivuotisesti. Kalojen kaupan ja jalostuksen parissa on totuttu hakemaan ammattilaisia iktyonomitutkinnon suorittaneista.
Viranomaissektorilla vesistötutkimuksen ja valvonnan parissa iktyonomeilla on vakiintunut ja tutuksi tullut rooli, jossa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin voimaan astuminen on lisännyt tehtäviä. Luonnollisesti kalatalousviranomaistoiminnassa sekä keskus- että aluehallinnossa iktyonomit toimivat monissa kalatalouden asiantuntijarooleissa.

Näihin näkökohtiin viitaten toivomme, että Turun ammattikorkeakoulu tuottaisi vastaisuudessakin maamme elinvoimaisen ja monilta osiltaan voimistuvan, uusiutuvan ja elävän kalataloussektorin tarvitsemia, korkean ammattitaidon omaavia iktyonomeja.