Inarin hoitovelvoite

Lausunto Inarin sopeutuvan velvoitehoidon turvaamisesta,
4.11.2007

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tietoon on tullut, että RKTL on
lakkauttamassa Sarmijärven kalanviljelylaitosta ja siirtämässä sen tuotantoa
Inarin kalantutkimus- ja vesiviljelylaitokselle. Sarmijärven laitos on tähän
saakka vastannut merkittävästä osasta Inarijärven säännöstelyn
kalanhoitovelvoiteistutusten poikasista.

Inarijärven velvoiteistutukset on toteutettu viime vuosina ns. sopeutuvan
velvoitteen mukaisesti, joka huomioi kulloisenkin petokalakannan ja käyttää
tilanteeseen sopivia istukaslajeja ja -kokoja. Sopeutuvan velvoitehoidon
toteuttaminen edellyttää riittävää viljelykapasiteettia, jotta muuttuviin
istukastarpeisiin voidaan vastata.

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä istutusten tuloksiin ja samaa
todistavat tutkimustulokset; sopeutuva velvoitehoito toimii erinomaisesti
Inarinjärvellä.
Taimenen, nieriän, harmaanieriän ja järvilohen vuosisaalis
on viime vuosina Inarilla ollut noin 70 tonnia, josta kasvavan osan ovat
pyytäneet vapaa-ajankalastajat. Koko muun maan saalis mainittujen lajien osalta
lienee korkeintaan puolet Inarin saalismäärästä.
Hyvät jalokalakannat ovat
merkittävä tekijä alueen matkailulle ja erityisesti kalastusmatkailulle, jonka
taloudelliset kerrannaisvaikutukset ylittävät moninkertaisesti saaliin arvon.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ilmaisee huolensa siitä,
riittääkö suunniteltu Inarijärven laitoksen laajennus vastaamaan sopeutuvan
velvoitehoidon vaatimuksiin. Keskusjärjestön mielestä – mikäli Sarmijärven
laitos lakkautetaan – Inarin laitoksen viljelykapasiteettia tulee lisätä
vastaavalla määrällä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä
on taloudellisesti lyhytnäköistä ilmeisen vähäisten säästöjen perusteella
vähentää viljelykapasiteettia tavalla, joka saattaa vakavasti vaarantaa
menestyksekkään velvoitehoidon tulevina vuosina.