Istutettavien lohien ja taimenten rasvaeväleikkaukset pakollisiksi

Istutettavien lohien ja taimenten rasvaeväleikkaukset pakollisiksi

Rasvaeväleikattu

Istutettavien lohien ja taimenten rasvaeväleikkaukset pakollisiksi, 26.5.2017

Istutettavien lohien, järvilohien ja taimenten rasvaevän leikkaaminen tuli pakolliseksi vuoden 2017 alusta. Eväleikkaus koskee vähintään vuoden ikäisenä istutettavia kaloja. Määräys on säädetty valtioneuvoston asetukseen kalastuksesta.

Suomessa istutetaan heikentyneen luonnontuotannon takia vuosittain miljoonia lohikalojen poikasia. Luonnonkantojen heikkoon lisääntymistulokseen syitä ovat muun muassa vesivoimarakentamisen ja maa- ja metsätalouden vaikutuksista vähentyneet lisääntymis- ja poikasalueet virtavesissä, joita nämä lajit käyttävät kutupaikkoinaan. Useiden taantuneiden lohikalojen kalastus on myös liian voimakasta syönnösalueilla järvissä tai meressä.

Rasvaeväleikattu taimen

Rasvaeväleikkauksen avulla pystytään jatkossa erottamaan luonnossa syntyneet lohet ja taimenet istutuskaloista. Useimmat lohi-, järvitaimen- ja meritaimenkannat ovat Suomessa uhanalaisia tai vaarantuneita. Erityisesti näiden lajien kantojen kehittyminen aallonpohjasta vaatii kalastajilta malttia saaliin ottoon.

Rasvaevällinen luonnontaimen

Rasvaevällisten yksilöiden vapauttaminen pyynnin yhteydessä on monissa kalastuskohteissa jo pakollista. Vastuullinen kalastaja noudattaa uhanalaisten lajien pyynnissä oma-aloitteisesti säädöksiä tiukempaa linjaa. Heikoimpien kalakantojen osalta on luonnontuotannon elpymiselle tärkeää vapauttaa myös rasvaeväleikatut istutuskalat, kun istutukset on tehty kalakantojen lisääntymisen vahvistamiseksi.
Vuonna 2017 istutettavat kalat kasvavat lisääntymis- ja pyyntikokoisiksi lajista, istutuskoosta ja -alueesta riippuen seuraavien kahdesta neljään vuoden aikana.

Rasvaevä on lohikaloille tunnusomainen pyrstön varren selkäpuolella sijaitseva nahkamainen ja malliltaan hieman kynttä muistuttava lipare. Eväleikatun kalan erottaa leikkaamattomasta evän paikalla olevasta sileästä ja matalasta kohoumasta. Leikkaamattomalla kalalla rasvaevä näkyy selvästi.

Oheiset kuvat ovat vapaasti käytettävissä tiedotteen julkaisun yhteydessä.
Kuva rasvaevällisestä taimenesta: Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.
Kuva rasvaeväleikatusta taimenesta: Anssi Vainikka, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Kuvatekstiehdotus: Luonnonvaraisen lohen ja taimenen tunnistaa rasvaevästä, istutetusta kalasta se on leikattu.

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Petter Nissén, puh. 0500 440 923,
kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma, puh. 050 564 8009
etunimi.sukunimi@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 525 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.